"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-25

En viktig entreprenör har gått ur tiden

NYHET Samme Lindmark var hela sitt liv inriktad mot att driva och rekonstruera företag med syftet att skapa långsiktig tillväxt och bra lönsamhet. Karolin Invest AB, som Samme startade, tillsammans med sin kompanjon Helge Karinen, kom att bli ett större börsnoterat industri-konglomerat i landet där ett 10-tal företag ingick, t ex Pullmax, Nymek, Ursviken, Alimak och Trima ingick.

Samme utnämndes till hedersdoktor vid Umeå universitet 1998. Via Maud och Samme Lindmarks Familjestiftelse utdelas återkommande finansiellt stöd till forskningsprogram samt forsknings- och doktorandprojekt vid Handelshögskolan vid Umeå universitet. En särskild fond – Sammes Stiftelse – inrättades också bl a för att stötta entreprenörskap bland studenter vid Handelshögskolans Företagarprogram och studenter vid Handelshögskolans program i Umeå. Det uttalade syftet med stiftelsen är att stödja studerandes intresse för att utveckla affärsideer, starta egna företag och även förbereda individer att överta etablerade företag.

Sammes engagemang för entreprenörskap och regional utveckling var mycket starkt. Vi är djupt tacksamma för långvarig vänskap och hans stöd.