"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-22

Energieffektivitet i byggnader – företag kan klassas som Best Practice

NYHET Arkitekthögskolan vid Umeå universitet inbjuder producenter, tillverkare och tjänsteleverantörer, vars produkter och tjänster ökar byggnaders energieffektivitet, att ansöka om att bli klassade som Best Practice i projektet Natural Energy Efficiency and Sustainability, NEES.

NEES stöds av Europeiska Kommissionens Norra Periferiprogram (NPP) och bedrivs i samverkan mellan Arkitekthögskolan i Cork, Caledonian University i Glasgow, University of Ulster, Artic på Grönland och Umeå Universitet.

Ansökningen är öppen för producenter och tjänsteleverantörer som främjar energieffektivitet i byggnader genom att använda naturliga förnyelsebara eller återvunna produkter och tjänster. Kvalificerade företag bör vara baserade eller verksamma i EU:s norra periferi. Programmet är öppet för företag som producerar eller installerar lokalt producerade "naturliga" produkter eller tillhandahåller tjänster som förbättrar energieffektiviteten i nya och befintliga bostäder. Beteckningen "naturlig" omfattar både förnybara och återvunna material, såsom trä, hampa och kalk, halm och returpapper. De tjänster som kan avses, omfattar utformning av hållbara byggnader, utredningsuppdrag samt utbildning och utveckling som främjar lokalt hållbart byggande.

Villkor och ansökningsförfarande:

Den andra ansökningsomgången är öppen från 27 september-6 december 2012.
Företag eller praktiker måste baseras, eller har betydande verksamhet i det så europeiska norra periferiprogrammets område. Detta område omfattar Irlands västkust, Nordirland, norra Sverige och Norge samt Grönland. En karta över området finnas på NEES webbplats. Det inlämnade frågeformuläret kommer att bedömas av en expertpanel av sju erkända experter från de olika partnerregionerna.

Ansökan görs på internet. Ansökningsformulär finns på NEES:s webbplats: http://www.neesonline.org

För mer information, kontakta gärna:

Thomas Olofsson, Arkitekthögskolan Telefon: 090 786 67 10
E-post: thomas.olofsson@arch.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh