"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-30

Energimiljoner till Umeåforskare

NYHET Statens energimyndighet, STEM, har beslutat om drygt 19 miljoner kronor i anslag till sex projekt inom programmet "Internationell klimatpolitik". Av dess går 5,1 miljoner till Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, för projektet "Klimatpolitiska styrmedel i ett internationellt perspektiv, Acceptans teknikspridning och policyöverföring"

Syftet med forskningsprogrammet Internationell klimatpolitik är att utveckla i första hand svensk forskning som bidrar till ett förbättrat underlag inför de fortsatta internationella klimatförhandlingarna, t ex forskning om Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och om utformning av framtida klimatavtal.

Stöd ges också åt internationellt relevant forskning med en mer generell inriktning mot klimatpolitiska styrmedel. Energimyndighetens forskningsprogram har gett viktiga bidrag till utvecklingen av svenska forskargrupper verksamma inom det klimatpolitiska området. Ambitionen är att bidra till att den positiva utvecklingen fortsätter.

Följande projekt har beviljats medel inom ramen för programmet:

  • Christian Azar, Chalmers, "Mobilitet, Mat, Mark, Mål och Modeller och utveckling av internationell klimatpolitik", 6,2 miljoner kronor.
  • Runar Brännlund, Umeå universitet, "Klimatpolitiska styrmedel i ett internationellt perspektiv, Acceptans teknikspridning och policyöverföring", 5,1 miljoner kronor.
  • Madelene Ostwald, Göteborgs Universitet, "Markanvändning, markanvändningsförändringar och skog i ett bredare post-Kyotosammanhang", 2,8 miljoner kronor.
  • Mikael Roman, Stockholm Environment Institute SEI, " Sustainable Development - Policies and Measures från sidoeffekter till co-benefits", 4 miljoner kronor.
  • Johan Nylander, Vattenfall Power Consultants, "Alternativ för utformningen av en projektbaserad mekanism för länder med kvantitativa åtaganden i en framtida klimatregim", 0,5 miljoner kronor.
  • Det internationella klimatpolitiska projektet Climate Strategies, som leds av Michael Grubb, Cambridge University, UK har beviljats 0,6 miljoner kronor

Energimyndighetens pressmeddelande

För mer information, kontakta

Runar Brännlund, Institutionen för nationalekonomi Umeå universitet Tel. 090-786 62 70
E-post: runar.brannlund@econ.umu.se

Redaktör: Michael Nordvall