"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-27

Energiministern och alumnen Ibrahim Baylan på besök

NYHET Ibrahim Baylan, Sveriges nya energiminister, besökte sitt gamla hemuniversitet Umeå universitet den 25 november. Han fick då tillfälle att träffa forskare från Bio4Energy och Centrum för miljö- och naturresursekonomi.

Med vid besöket var även Umeå kommuns nya kommunalråd Hans Lindberg, Maria Lindberg, 1:e ombudsman, Socialdemokraterna Västerbotten, och Mikael Berglund, ordförande i Umeå Energi. På plats fanns också representanter från Umeå universitet och SLU.

Besöket inleddes på Fornax BTX Facility. Här finns en pilotanläggning för torrefiering, en metod som gör det möjligt att producera ett energirikt biokol som kan ersätta kol i kolkraftverk, utan att kraftverken behöver byggas om.
Linda Pommer, förste forskningsingenjör och verksam inom Bio4Energy, presenterade Fornax BTX Facility. I handen håller hon pellets som biokolet kan pressas till.
Stellan Marklund är föreståndare för Bio4Energy, en forskningsmiljö inom bioenergi och bioraffinaderi. Han berättade att de under sina fem år uppnått nästintill alla utsatta mål och att det finns ett otroligt bra samarbete med Luleå tekniska universitet och SLU, som också ingår i forskningsprogrammet tillsammans med forskningsinstitut och ett stort antal industrier.
Jūratė Jaraitė-Kažukauskė presenterade verksamheten vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, CERE, och berättade att hon sökt sig till centrumbildningen eftersom den är en av de bästa i Europa inom fältet.
Thomas Broberg, senior forskningsassistent vid CERE, inledde en presentation av rapporten "En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?", som Ibrahim Baylan önskat att få veta mer om.
Lars Persson, universitetslektor vid CERE, fortsatte presentationen och förklarade att deras rapport visar att det finns en övertro på konsumenternas anpassningsbarhet och vilja.
Ibrahim Baylan har läst förvaltningslinjen och politices magisterprogrammet vid Umeå universitet mellan 1993 och 1997. Han har också varit ordförande för Umeå studentkår 1997–1998. Han poängterade vid sitt besök den 25 november att det finns anledning att återkomma till Umeå universitet igen.

Redaktör: Karin WIkman