"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-13

Energimyndigheten finansierar forskning kring elbilar

NYHET RiseB-forskaren Johan Jansson har tillsammans med Annika Nordlund och Kerstin Westin vid Transportforskningsenheten erhållit drygt fem miljoner för att under en treårsperiod studera hinder och drivkrafter för konsumenters köp och användning av elbilar.

Syftet med projektet är att kartlägga förutsättningarna för introduktion och acceptans av olika typer av elbilar (hybrider, laddhybrider, rena elbilar) bland bilister. Inriktningen är mot privatbilister eftersom deras val inte styrs av upphandlingsregler.

Projektet bidrar till att utveckla möjligheter för att bättre förstå hur efterfrågan på elbilar i Sverige påverkas av olika faktorer. Kunskapen som genereras kommer att tillföra en ökad insikt i så kallade gröna konsumentval som är viktiga i ett samhälle som står inför stora miljöutmaningar inte bara inom transportområdet. Utvecklingen som sker med ökad nyregistrering av elbilar och laddhybrider är viktig att följa för att kunna dra slutsatser kring en miljöinnovations spridning.

– Med tanke på regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta år 2030 känns denna typ av forskning speciellt viktig. Det är människors beteenden och vardagliga transportval som kommer att möjliggöra eller hindra att sådana mål uppnås eller inte, säger Johan Jansson. Det är viktigt att undersöka hur människor uppfattar olika typer av elbilar som lösningar eller hinder inför den klimatproblematik vi alla har att hantera, menar han vidare.

Projektbidraget är på drygt fem miljoner och avser tid för de tre forskarna Annika Nordlund, Johan Jansson och Kerstin Westin samt en projektassistent, och därutöver medel för datainsamling.

Annika Nordlund (huvudsökande), docent i psykologi och forskar kring psykologiska faktorers påverkan på miljörelaterade beteenden och intentioner. Annika är även forskningsledare på Trum, Transportforskningsenheten vid Umeå universitet.

Johan Jansson, ekonomie doktor i företagsekonomi, disputerade 2009 på en avhandling kring så kallade miljöbilar och leder Institutet för hållbarhet och företagsetik vid Handelshögskolan Umeå universitet och sitter även i styrelsen för Trum.

Kerstin Westin, professor i kulturgeografi, forskar om människors mobilitet - flytting och pendling – och hur denna påverkas av olika sociodemografiska och omgivningsspecifika faktorer. Hon sitter även i styrelsen för Trum.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb/