"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-14

Energitekniker belönas för bästa examensarbete

NYHET Sigrid De Geyter har tilldelats Bo Rydins pris för sitt examensarbete i energiteknik. Priset är på 30 000 kronor.

Sigrid De Geyter har i sitt examensarbete kommit fram till att risken för driftstopp i biobränsleanläggningar kan minskas med hjälp av svavel. Biomassa förbränns ofta i stora eldstäder fyllda med sand, s.k. fluidiserad bädd. Oorganiska ämnen i bränslet som bildar aska vid förbränning kan reagera med sandpartiklarna och ge upphov till ett tunt skikt på sandkornens yta. När förbränningstemperaturerna är höga smälter skiktet och sandkornen kan klibba samman med driftstopp som följd. Vid vilken temperatur detta sker beror på vilken sammansättning bränsleaskan har. När biobränslen innehåller mycket alkali som t.ex. kalium, visade det sig att svavel kan höja smälttemperaturen avsevärt. Alkali i bränslet bidrar annars till att sänka smältpunkter, något som kan leda till stora problem. Vissa alternativa biobränslen såsom agrobränslen (halm, energigräs) som blir allt intressantare i energisammanhang, innehåller mycket höga halter besvärligt alkali.

Sigrid De Geyter kommer ursprungligen från Gent i Belgien och flyttade till Sverige i september 2003. Hon har civilingenjörsexamen i energiteknik och arbetar numera på Umeå Energi, där hon ansvarar för Dåva kraftvärmeverks underhåll.

Bo Rydins stiftelse delar varje år ut pris till bästa tekniska eller naturvetenskapliga examensarbete inom sådana områden som faller inom SCA-koncernens verksamhet, exempelvis skogsbruk och skogsindustri med tillhörande vidareförädling, hygienprodukter, förpackningar, processteknik, energiteknik och miljöteknik.


För ytterligare information, kontakta:

Sigrid De Geyter Telefon: 090-16 39 24
E-post: sigrid.de.geyter@umeaenergi.se

Redaktör: Karin Wikman