"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-19

Energitekniker får pris för bästa examensarbete

NYHET Jonas Eskilsson, som studerat till civilingenjör i energiteknik vid Tekniska högskolan, får Bo Rydins pris för bästa examensarbete. Arbetet belönas med 30 000 kronor och handlar om hur säkerheten kan förbättras vid pappersmassatillverkning.

Jonas Eskilsson får priset för ett väl genomfört examensarbete med resultat som kan komma till nytta för företaget.

Examensarbetet är utfört på Metso Power AB i Göteborg, ett företag som tillverkar sodapannor och indunstningsanläggningar till pappersmassabruk. Sodapannorna används för att återvinna de kemikalier som tidigare i tillverkningsprocessen använts för att avskilja den cellulosa som ska bli till papper. I sodapannan cirkulerar vatten för att kyla eldstaden och generera ånga som kan användas för elproduktion. Om en läcka uppstår finns det stor risk för en explosion. Därför är det viktigt att kunna tömma ut vattnet med rätt hastighet. Jonas Eskilsson har utvecklat ett program som visar hur det rörsystem som leder bort vattnet ska designas för att passa den panna som används. Beräkningarna är problematiska eftersom det är nödvändigt att ta hänsyn till en rad faktorer som påverkar tömningshastigheten, till exempel hur trycket i pannan påverkas när vattnet kokar och av sammansättningen mellan vatten och ånga i rörsystemet. Jonas Eskilssons program ger vissa förbättringar jämfört med de som används i dag.

Sedan i april arbetar Jonas Eskilsson som konsult på Metso Power AB i Göteborg. Han är uppvuxen i Sundsvall.

Bo Rydins stiftelse delar varje år ut pris till bästa tekniska eller naturvetenskapliga examensarbete inom sådana områden som faller inom SCA-koncernens verksamhet, exempelvis skogsbruk och skogsindustri med tillhörande vidareförädling, hygienprodukter, förpackningar, processteknik, energiteknik och miljöteknik.

För ytterligare information, kontakta:
Jonas Eskilsson Telefon: 073-075 88 49
E-post: jonas.eskilsson@gmail.com

Anders Fransson, Metso Power AB Telefon: 031-501079
E-post: Anders.Fransson@Metso.com

Redaktör: Karin Wikman