"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-11-28

Engagemang och sociala relationer har störst betydelse vid export

NYHET Stort personligt engagemang och förmågan att ha goda sociala relationer med utländska kunder har en avgörande betydelse för hur framgångsrik exporten blir. Dessa egenskaper har större betydelse för exporten än produkternas kvalitet och utförande.

Att bygga kundrelationer är viktigare för en framgångsrik export än tekniska företeelser som produktkvalitet, patent, teknologisk nivå samt forskning och utveckling. Därför är det viktigt att företagen deltar vid utländska varumässor, ger kundservice, anpassar sig till förhållanden på utländska marknader och har personlig kontakt med sina utländska representanter.

Lars-Anders Byberg har studerat hur olika strategier påverkar företags export. Resultaten visar att kundrelationer och engagemang är viktigast. Även information och kunskap om marknaden samt rationella och ändamålsenliga handlingssätt har stor betydelse för exporten, och är viktigare än produktens kvalitet och utförande.

Bransch, storlek och företagets placering verkar också påverka exportframgången.
– Större företag är framgångsrikare än mindre företag, eftersom de generellt sett är mer professionella, säger han.

Företag i teknologiskt komplexa branscher exporterar mer än företag som använder enklare teknik. Anledningen är att de etablerar sig på marknaden på ett mer aktivt, moget och utvecklat sätt samt erbjuder mer service till sina utländska kunder. – Olika landsändar har olika slags konkurrensfördelar i exporthänseende. I Stockholm har personalen högre utbildning och bättre språkkunskaper, medan norrlandsföretagen anpassar sig till de utländska marknaderna och kundernas önskemål i större utsträckning, säger Lars-Anders Byberg.
– Stockholmsföretagen är generellt sett lite framgångsrikare än de norrländska, tillägger han.

Studien har utförts på 339 exporterande tillverkningsföretag som alla har under 200 anställda. Företagen tillhör två branscher, maskinindustri och industri för metallvaror, och är belägna i två regioner, Stockholms län samt de fyra nordligaste länen i Norrland.

Fredagen den 1 december försvarar Lars-Anders Byberg, företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Framgångsrika exportörer – En studie av strategiska faktorers inverkan på mindre företags exportutfall.

Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Maria Holmlund-Rytkönen, Institutionen för marknadsföring, Svenska handelshögskolan i Helsingfors.

För mer information, kontakta: Lars-Anders Byberg, företagsekonomiska institutionen, Umeå universitet, lars-anders.byberg@miun.se, 0640-231 31

Redaktör: Karin Hertz