"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-17

Engagerad informatör prisas på vårpromotionen

NYHET Eric Forsgrens pris för engagerad och insiktsfull journalistik om Alzheimers sjukdom har tilldelats Magnus Westlander, informatör vid Svenskt Demenscentrum. Priset på 25 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 2 juni.

Magnus Westlander får priset för sitt breda engagemang för äldrefrågor i allmänhet och belysande informationsarbete om Alzheimersjukdomens mångfacetterade problem i synnerhet. I motiveringen står det bland annat att Magnus Westlander ”via faktablad, nyhetsbrev och en välbesökt hemsida bidrar till både inspiration och hopp för drabbade, anhöriga och dem som arbetar med demensfrågor ”.
Det är dokumentärfilmaren och tv-producenten Eric Forsgren och hans hustru Waijlit som instiftat journalistpriset som i år delas ut för tredje gången. Syftet är att stimulera till en större kunskap om sjukdomen och ett ökat engagemang för att bromsa följdverkningarna och på längre sikt hitta ett botemedel.

Om Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom drabbar cirka 8 000 personer i Sverige varje år och man räknar med att 100 000 lever med sjukdomen. Den är därmed den största av demenssjukdomarna. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och eftersom medellivslängden ökar, växer antalet drabbade för varje år i Sverige, liksom i många andra delar av världen. Den som drabbas förlorar gradvis sitt minne och sina mentala förmågor, och vården av de sjuka är mycket resurskrävande. De anhöriga svarar för den största delen av vården och omsorgen om de Alzheimersjuka, som ofta behöver tillsyn 24 timmar om dygnet.
Det finns en handfull bromsmediciner som kan lindra symptomen, men på lång sikt kan sjukdomen inte botas. Forskningen om såväl mediciner som vaccin är intensiv, men genombrotten saknas ännu.

Om juryn

Till prisjuryn har ambitionen varit att kalla ledande journalister med god överblick och insikt i journalistiken och informationsinsatserna om Alzheimers sjukdom. Juryn har bestått av Sam Nilsson, mångårig chef för Sveriges Television (ordförande), Anna Larsson, medicinjournalist vid Sveriges Radios Ekoredaktion, samt Inger Raune, mångårig chefredaktör för tidskriften Äldre i centrum.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sam Nilsson, juryns ordförande
Telefon: 070-537 14 95

Redaktör: Karin Wikman