"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-03

Engagerad och driftig student bildade nationell studentförening

NYHET Sara Both initierade Vårdförbundet Student, en dotterorganisation till Vårdförbundet, som startade i augusti 2013. Som dess första ordförande var hon med att bygga den från grunden. Ett år senare lämnar hon studentlivet och organisationen.

Sara Both, sjuksköterskestudentRedan tidigt under utbildningen till sjuksköterska blev Sara Both engagerad i studentfrågor. Hon tog plats i programrådet för sjuksköterskeprogrammet och när hon fick ett erbjudande om att delta vid en konferens för fackliga sjuksköterskestudenter, nappade hon. Studentpolitik intresserade henne och hon hade både engagemanget och drivet. Så konferensen kan sägas blev början på det som kom att bli Vårdförbundet Student.

- Jag fick en idé där, om att knyta ihop alla studenter inom Vårdförbundet i en nationell organisation, säger Sara Both.

Sara började delta vid konferenser och tog lärdom av hur man jobbade i andra länder med dessa frågor. Det ledde till att hon skrev skrivelser till Vårdförbundet med förslag om en gemensam organisation för alla studenter vid sjuksköterske-, biomedicinsk analytiker- och röntgensjuksköterskeprogrammen.

Forum för student- och yrkesfrågor

I februari 2013 började hon dra upp linjerna för en sådan organisation tillsammans med Vårdförbundets studenthandläggare. Drygt ett halvår senare påbörjades uppbyggnaden av Vårdförbundet Student.

Syftet var att skapa ett forum för student- och yrkesfrågor, säger Sara. Det kan vara frågor som rör VFU (verksamhetsförlagd utbildning), anställningsavtal eller handledarfrågor. Vi har exempelvis drivit frågan om att alla handledare bör ha en handledarutbildning.

Vårdförbundet Student driver övergripande studentfrågor, och kan ses som ett komplement till studentkårerna som driver frågor vid de egna lärosätena.

Sara Both har ägnat mycket tid åt detta. Men det har inte varit något problem under studietiden.

- Jag är engagerad och driven som person. Jag organiserade mina veckor väl och hade möjlighet att få byta dagar på mina VFU-placeringar. Det har gått smidigt att lösa olika saker.

Medicinska studentkårens hederspris

I maj 2014 fick hon ett hederspris av medicinska studentkåren vid Umeå universitet, för sitt arbete och insatser för sina medstudenter. Umeå Medicinska Studentkårs pris för hedervärda insatser 2014 tilldelas en student som särskilt utmärkt sig för studenterna på medicinska fakulteten i sitt arbete, och motiveringen lyder:

"Få studenter har gjort så mycket för studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet. Sara har bidragit till starten av sjuksköterskestudenternas studieråd och har vart instrumentell i bildandet av Vårdförbundet Student där hon nu också tjänar som ordförande. Hennes driv, engagemang och eviga strävan att förbättra sjuksköterskestudenternas nuvarande och framtida situation är en inspiration för hela Umeå Medicinska Studentkår".

Flyttar till Ånge

Sara flyttar till Ånge efter studierna för att jobba inom äldreomsorgen. Hon kommer från Småland men stannar kvar i norra landsändan, inte minst för snöns skull.

- Jag har en förkärlek för snö, jag vill ha ordentliga vintrar!

Vad hon gör i framtiden är såklart svårt att veta, men Sara tror att hon kommer att jobba med frågor som handlar om organisation, ledarskap och utveckling inom hälso- och sjukvården.

Redaktör: Lena Åminne