"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-07-01

Engagerad växtforskare blir ny hedersdoktor

NYHET Växtforskaren Birger Lindberg Möller, professor vid Köpenhamns universitet, har utsetts till hedersdoktor vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Birger Lindberg Möllers forskning inom växtbiokemi och s k ”metabolisk ingenjörskonst” rör såväl fotosyntes som stärkelsebildning. Det som rönt störst uppmärksamhet är dock forskningen om cyanogena glukosider, ämnen som finns i mer än 2000 olika växtarter, t.ex. i durra, linfrö och körsbär. När dessa bryts ned bildas låga halter av vätecyanid, ett gift som förhindrar upptag av syre. I sin forskning undersöker Birger Lindberg Möller även vilken roll de cyanogena glukosiderna har för växters kommunikation med den omgivande miljön och i deras försvar mot angrepp från djur, insekter och mikroorganismer. Med ett humanistiskt perspektiv som utgångspunkt har han arbetat med den tropiska växten kassava. Denna växt som spelar en mycket stor roll som basmat i många länder i Asien, Afrika, Syd och Mellanamerika innehåller stora mängder cyanogena glukosider, vilket gör att den måste noggrant beredas för att kunna användas till föda. Förutom att tillbringa mycket tid i Afrika har han ägnat otaliga dagar åt att informera danska konsumenter, bönder, politiker och allmänhet om riskerna och möjligheterna med modern bioteknik. För detta engagemang har han också tilldelats priser.

Det finns ett utbrett samarbete mellan forskare vid Umeå Plant Science Centre (UPSC) och Birger Lindberg Möller. Han har vid ett flertal tillfällen undervisat i Umeå inom sitt specialområde och varit sakkunnig vid tjänstetillsättningar. Han ansvarade också för ett avtal mellan de båda lärosätena, vilket medfört att doktorander och postdoktorer från UPSC fått möjlighet att tillbringa tid i Köpenhamn. Att Birger Lindberg Möller nu utsetts till hedersdoktor vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten kommer förhoppningsvis att leda till ytterligare samarbeten.

Professor Lindberg Möller är en inspiratör och ett utomordentligt föredöme både för forskare och blivande studenter. Han har ett brett samhällsengagemang och har initierat ett flertal olika projekt för att stimulera unga människor att studera naturvetenskap. Bland annat var han en av de drivande forskarna bakom ett laborationspaket som danska skolor kan beställa för att framställa och analysera transgena växter.

Birger Lindberg Møller är född 1946 och disputerade 1975 vid Den Kgl. Veterinär & Lantbrukshögskolan (KVL) i Köpenhamn. Han är sedan 1989 professor i växtbiokemi vid KVL, som 2007 blev en del av Köpenhamns universitet. Professor Lindberg Möller är medlem i ett mycket stort antal styrelser med ansvar för olika forskningsområden både i och utanför Danmark.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Jansson, professor vid Umeå Plant Science Centre Telefon: 090-786 5354 eller 070-677 23 31
E-post: Stefan.Jansson@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman