"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-01

Engelska i Umeå får gott betyg av Högskoleverket

NYHET Utbildningen i engelska vid Umeå universitet framstår som dynamisk och nyskapande. Det konstaterar Högskoleverket i den nationella utvärdering som offentliggjordes den 1 mars.

Intresset för att läsa engelska på högskolan är stort. Hösten 2003 studerade nära 10 000 studenter språket vid 24 lärosäten runt om i Sverige. Högskoleverkets bedömargrupp konstaterar att utbildningen i engelska vid svenska universitet och högskolor hävdar sig väl internationellt och att fler tar doktorsexamen i ämnet än för tio år sedan. Både grundutbildning och forskarutbildning har utvecklats positivt de senaste årtiondena.

Ämnet Engelska, vid institutionen för moderna språk, Umeå universitet, uppfyller Högskoleverkets kvalitetskrav både vad gäller grundutbildning och forskarutbildning.

I sin sammanfattande bedömning skriver bedömargruppen att utbildningen framstår som dynamisk och nyskapande. Samarbetet med Humlab lyfts fram som särskilt spännande då det ger möjligheter till en ny typ av uppsatser och avhandlingar där multimedia utnyttjas. Intressanta och innovativa undervisningsformer tillämpas, bland annat med hjälp av IT och utbildningen har en genomtänkt och tydlig progression.

Vidare skriver högskoleverket att organisationen vid institutionen verkar fungera väl och att lärare, studenter och doktorander har goda kanaler för att påverka sin arbetssituation. På forskarutbildningen tycker man dock att samarbetet mellan den litterära och den språkliga sidan borde vara starkare.

För mer information eller intervju:

Johan Nordlander, prefekt vid institutionen för moderna språkTel 090-786 62 36
E-post Johan.Nordlander@engelska.umu.se

Lars Hübinette, studierektor i engelskaTel 090-786 63 39
E-post Lars.Hubinette@engelska.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink