"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-15

Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, viktiga uppgift: Koppla ihop universitetet och omvärlden

NYHET -Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, finns för att underlätta och inspirera till samverkan vid Umeå universitet.

Så tydligt, distinkt och klart inleder enhetschef Ingrid Fängmark presentationen av enheten för näringsliv och samhälle. Hon fortsätter:-ENS vill öka samspelet mellan akademien - det vill säga Umeå universitet - samhället och näringslivet. Vi har en viktig roll som kontaktskapare, pådrivare och brobyggare. Våra resurser och nätverk står till institutionernas förfogande
ENS har med andra ord den strategiska kompetens och de personella resurser som krävs för samarbete med omvärlden. Här finns omvärldskunskap, ”EU-kunskap”, nätverk och konkreta verktyg, ett sådant verktyg är den nya kundrelationsdatabasen som är under uppbyggnad för kommande fundraising-kampanj.

-Genom ett stort antal företagsbesök, våra nätverk och kontakter med institutionerna fångar vi förslag och idéer, som efter träget arbete kan resultera i ny uppdragsutbildning, ny grundutbildning eller ett nytt forskarsamarbete. Vi ordnar mötesplatser av olika slag och representerar Umeå universitet inför företag, myndigheter och organisationer. ENS har strävan att vara en tydlig huvudingång till Umeå universitet, tillägger Ingrid Fängmark.

Långa processer

Biträdande enhetschef Erika Asplund betonar att ENS roll är att skapa samarbeten genom att driva konstruktiva processer mellan universitetets institutioner och företagen ute i näringslivet.
-Dessa processer kräver uthållighet, kreativitet och nytänkande. Ofta ser man bara slutprodukten och inser inte omedelbart att resan varit lång från idé, via diskussioner och möten, till beslut, produktion och implementering. Ett gott exempel på detta är när vi var med och skapade högskoleprogrammet till processoperatör. I den processen var många företag från Örnsköldsvikstrakten delaktiga.

Regionalt ansvar för Norrland

Umeå universitets utbildning och forskning är en viktig resurs för kunskapsutveckling och tillväxt i den region där vi verkar, det vill säga de fyra nordligaste länen. En, med europeiska mått mätt, gigantisk glesbygd med en miljon innevånare, där de akademiska traditionerna är mycket svagare än landet i övrigt. Här finns hinder i form av långa avstånd, bristande högskoleutbildning och tidskrävande resor, allt måste övervinnas för att föra ut ny kunskap till den norrländska företagen.
-Idag har ENS ett samarbete med Akademi Norr när det gäller kunskapsöverföring till små företag. Kort uttryckt är samarbetsprojektet med Akademi Norr en gränsöverskridande samverkan mellan 12 kommuner i fyra län. De tolv kommunerna är Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Kramfors, Lycksele, Malå, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele. Här skapar vi ett utbyte av erfarenheter och kontakter – allt i syfte att småföretagen i dessa kommuner ska få ta del av den kunskap och forskning som finns vid Umeå universitet, berättar Erika Asplund vidare.

Nätverk

ENS hela verksamhet bygger mer eller mindre på kontakter och nätverk. Att skapa samverkan mellan universitetets 60-talet institutioner, dess forskare, flera hundra företag och 29 000 studenter är inte möjligt på annat sätt. Exempel på nätverk är det samarbetet med kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs, som ENS driver
-Kontakterna med studenterna utvecklar vi bland annat med den vägledning som vi erbjuder. Lärarna är en viktig målgrupp för detta arbete, då vi genom att arbeta med dem, kan nå ut till fler studenter. Vi inser att dagens studenter i förlängningen kommer att morgondagens kontakter ute i företagen, säger Ingrid Fängmark.

EU-kompetens

Enhetschef Ingrid Fängmark anser att Umeå universitet har mycket att vara stolt över. Som exempel nämner hon spontant UPSC, Handelshögskolan, Tekniska högskolan och Designhögskolan. Men universitetet måste bli bättre på att marknadsföra sin kunskap, sin kompetens och sina unika tillgångar:
-Vi måste helt enkelt bli bättre på att skryta. Den som inte syns, finns som bekant inte. Här har ENS ännu en roll att kreera.

Avslutningsvis lämnar Ingrid Fängmark ytterligare ytterst viktig information om ENS:
-Vi har en EU-funktion som är till för de forskare vid Umeå universitet som söker extern forskningsfinansiering och vi arbetar huvudsakligen med EU:s ramprogram för forskning och utveckling. På ENS finns specialkompetens om EU och EU-frågor. Vi har personal som kan avtal, budget, ansökningar, politik, juridik och annat som gäller inom EU. ENS erbjuder service i form av information, utbildning och stöd. Syftet är bland annat att skapa förutsättningar för en ökning av universitetets externa finansiering.

FAKTA: Enheten för näringsliv och samhälle, ENS

ENS bildades hösten 2003. Enheten har idag 32 anställda. ENS finns på fem orter i Norrland: Umeå, Örnsköldsvik, Skellefteå, Lycksele och Kiruna. ENS är Umeå universitets centrala funktion för samverkan mellan näringsliv och samhälle. Enheten förmedlar forskningssamarbeten, uppdragsutbildningar, medverkar vid utvecklingen av nya utbildningssatsningar och arbetar för att skapa kontakter mellan forskare och företag, studenter och arbetsliv.
”Huvudkontoret” finns i Samverkanshuset på Umeå universitets campus. De fyra regionkontoren har bland annat ansvar för decentraliserade utbildningarna.

Bild: Mattias Pettersson

Redaktör: Stefan Lybeck