"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-02

Enigt förslag på prorektor vid Umeå universitet

NYHET Hörandeförsamlingen vid Umeå universitet har beslutat förorda Katrine Åhlström Riklund, professor i diagnostisk radiologi, till ny prorektor vid Umeå universitet för nästkommande sexårsperiod. Det avgörande beslutet fattas av Umeå universitets styrelse vid sitt sammanträde 2 juni.

Enligt förslaget som Umeå universitets tillträdande rektor, Hans Adolfsson, har presenterat för hörandeförsamlingen, uppfyller Katrine Åhlström Riklund de kriterier som är att anse som centrala för uppdraget som rektors ställföreträdare. Hon är en välmeriterad forskare, har hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens, samt erfarenhet av kvalificerat akademiskt ledarskap, bland annat som tidigare prefekt, vicedekan och som vice ordförande för styrelsen för Örebro universitet.

Hörandeförsamlingens ordförande, Anders Bergh, professor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, konstaterar att församlingen är nöjd med valet av Katrine Åhlström Riklund.

– Katrine Åhlström Riklund har lång erfarenhet och ett stort förtroende från verksamheten vid Umeå universitet, vilket gör att hon väl uppfyller de önskemål som vi har på en prorektor från hörandeförsamlingens sida. En enig hörandeförsamling ställer sig bakom förslaget, säger Anders Bergh.

Hans Adolfsson konstaterar att Katrine Åhlström Riklund har ett brett kontaktnät såväl nationellt som internationellt och erfarenhet av samverkan med samhället, bland annat som programdirektör och ansvarig för regionaliseringen av Umeå universitets läkarutbildning i samarbete med de tre landstingen i norra regionen samt Region Jämtland Härjedalen. Katrine Åhlström Riklund är vidare analytisk och handlingskraftig och har som ledare förmåga att såväl förankra, genomföra samt följa upp fattade beslut.

– Jag har träffat flera intressanta kandidater under rekryteringsprocessen. Valet föll på Katrine Åhlström Riklund eftersom jag bedömde att vi skulle bli ett bra team, vi delar en stark tro på Umeå universitetet samtidigt som vi kompletterar varandra bra inom många områden, säger Hans Adolfsson.

För mer information, kontakta gärna:

Anders Bergh, professor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, samt hörandeförsamlingens ordförandeTelefon: 070-609 04 07
E-post: anders.bergh@umu.se

Om hörandeförsamlingen
Hörandeförsamlingen består av 89 personer (45 lärare/forskare, 22 övriga anställda och 22 studenter). Hörandeförsamlingen är den grupp med vilken rekryteringskommittén och universitetets styrelse samråder inför utseendet av rektor. Församlingens ordförande är professor Anders Bergh.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz