"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-08-29

Enkät om äldres situation i Västerbotten

NYHET Är du född år 1930 eller 1940 kan du i dagarna få ett frågeformulär med posten. Syftet med enkäten är att ta reda på mer om äldres tillvaro, åsikter och möjligheter till ett gott liv, och avsändare är bland annat forskare vid Umeå universitet.

Enkäten kommer att skickas till mer än 4 500 väster- och österbottningar som i år fyller 65 eller 75 år. Formuläret innehåller frågor om intressen, umgänge, samhälls- och föreningsaktivitet, ekonomi och välbefinnande. Även frågor om hälsa och sjukdomar, och om eventuella hjälpbehov ingår.

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur regionalpolitik påverkar äldres tillvaro och livsvillkor i dagens Sverige och Finland. Projektet genomförs av ett antal forskare vid Umeå universitet, Vasa universitet, Åbo akademi och Svenska yrkeshögskolan i Vasa i samarbete med kommunerna i Västerbotten och Österbotten.

Enkäten ingår i ett större projekt om äldres villkor, och enkätsvaren samlas i GERDA (GErontologisk Regional DAtabas). Inom detta projekt ska också ett resurscentrum byggas, som i nära samarbete med kommuner och landsting, frivilligorganisationer samt äldres egna organisationer ska kunna bidra med underlag för planering av den framtida äldreomsorgen. Finansiering sker via medel från Interreg IIIA – Kvarken – Mittskandia, samt genom bidrag från bland annat Umeå kommun, landstinget och Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

Projektledare Stina Johansson, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet,Tel: 090-786 54 25,
e-post: Stina.Johansson@socw.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson