"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-24

Enkät om regionalisering till tusentals norrlänningar

NYHET 4 000 medborgare i de fyra nordligaste länen kommer under de närmaste dagarna att få en ny frågeundersökning i brevlådan. Enkäten Medborgare i Norr 2010 handlar om hur vi norrlänningar ser på framtiden, vilka utvecklingsmöjligheter som finns i norr och hur vi uppfattar en kommande regionalisering.

I norra Sverige pågår diskussioner om att ersätta landstingen med nya större regioner. Genom den aktuella enkäten vill forskarna fånga in medborgarnas perspektiv på utvecklingsförutsättningar och samhällsliv i norr. Frågeundersökningen ingår i forskningsprojektet Norrländsk regionstudie 2010, som följer regionaliseringsprocessen i region Norrland under 2010 och 2011.

Enkäten, som kallas Medborgare i Norr 2010, skickas ut till 4 000 slumpmässigt utvalda medborgare i de fyra nordligaste länen. Formuläret innehåller frågor om hemmahörighet och identitet, uppfattning i regionfrågan, demokrati, regionala medievanor, kultur- och fritidsvanor, regionala utvecklingsförutsättningar, valet samt mäns och kvinnors syn på regional utveckling.

Projektet är en direkt fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt – Norrländsk regionstudie 2008 – som slutredovisades i rapporten Kan norra Sverige regionaliseras?

Projektet finansieras av de tre nordligaste landstingen samt Umeå universitet, men genomförs självständigt av en forskargrupp vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Bakgrund - regionalisering i norr

Under 2007 väcktes de första förslagen om att regionalisera norra Sverige. De fyra nordligaste landstingen har ansökt hos regeringen om att få ersättas av två nya regioner – Region Norrland (Norrbotten, Västerbotten och norra Västernorrlands län) och Region MittSverige (Jämtlands län samt Sundsvall och Ånge kommuner).

Regeringens besked till de ansökande landstingen i slutet av 2009 innebar att arbetet med att få till stånd de nya regionerna fördröjdes. Bland annat ansågs den föreslagna gränsdragningen vara mindre lämplig. Läget efter senaste valet är oklart, men siktet är inställt på start efter valet 2014.

Läs mer om forskningsprojektet

För mer information, kontakta:Anders Lidström, projektledare (nås främst via e-post)Statsvetenskapliga institutionenUmeå universitetTelefon: 090 786 61 81, 070-691 32 99
E-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall