"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-13

Enkelt att minska luftbubblor i patientens blod vid dialys

NYHET Genom att höja blodnivån i dialysapparatens luftvakt, är det möjligt att på ett enkelt sätt minska antalet mikrobubblor som passerar in i patienternas blodcirkulation, utan att för den skull öka kostnaderna för sjukvården. Det visar Ulf Forsberg i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 16 maj.

Ulf Forsberg, läkare och doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, har visat att mikroskopiska mängder luft kan passera in i patientens blod i samband med hemodialys, utan att dialysapparatens luftvakt larmar. Dessa mikroluftbubblor förekommer inte bara i vencirkulationen, utan även i artärcirkulationen.

Vid obduktion av en patient med kronisk hemodialys har det påvisats gasbubblor i blodkärl i lungorna, hjärtat och hjärnan. Ulf Forsberg har även mätt antalet mikroembolier (partiklar som följer med blodströmmen) hos patienter under pågående hemodialys. Mätningarna har genomförts med hjälp av Doppler-ultraljudsteknik, dels i patienternas AV-access (blodkärlet där blodet förs in och ut från dialysapparaten via slangar), men även i halspulsådern.

Studierna visar att antalet mikroembolier ökade signifikant efter start av hemodialys i både AV-accessen och i halspulsådern. Data talar för att den största mängden av de uppmätta mikroembolierna var mikrobubblor. Vilken påverkan dessa mikrobubblor har på patienternas hälsa är inte studerat. Ulf Forsberg anser dock att försiktighetsprincipen bör råda och att man därför bör minimera antalet mikrobubblor som patienterna exponeras för.

Genom att höja blodnivån i luftvakten minskades antalet mikrobubblor som passerade in i patienten under pågående hemodialys. Om ett så kallat våtlagrat dialysfilter användes istället för de mer vanligt förekommande torrfiltren minskades antalet mikrobubblor ytterligare.

Ulf Forsberg konstaterar att vårdpersonalen med hjälp av dessa enkla åtgärder kan bidra till att minska antalet mikrobubblor som passerar in i patienternas blodcirkulation.

Ulf Forsberg är uppväxt i Björna i Västernorrland och arbetar som läkare vid Medicin-Geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett, samt är doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för medicin, Umeå universitet. Han kan nås på:Telefon: 070-687 89 99
E-post: ulf.forsberg@vll.se

Fotograf: Marianne Näsström

Den 16 maj försvarar Ulf Forsberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med den svenska titeln Förekomst av mikroembolier vid hemodialys och metoder att minska exponeringen av mikrobubblor (engelsk titel: Presence of microemboli during haemodialysis and methods to reduce the exposure to microbubbles). Opponent: Överläkare Ingela Fehrman Ekholm, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Huvudhandledare: Bernd Stegmayr, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, medicin.Disputationen äger rum kl. 09.00-11.30 i Norrlands universitetssjukhus 6A–L - Biomedicinhuset, Sal E04, by. 6EAvhandlingen är publicerad elektroniskt, se länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-68674

Redaktör: Mattias Grundström Mitz