"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-03-04

Enklare att samarbeta med Umeå universitet

NYHET Enheten för näringsliv och samhälle, Umeå universitets nya organisation för att stödja samarbetet mellan universitet, näringsliv och samhälle, är nu på plats. Enhetens främsta uppgift är att underlätta för de som söker kontakt med universitetet.

För att presentera den nya enheten och manifestera regionens samverkan inbjuder universitetet tillsammans med Umeåregionen och Tillväxtalliansen till ett seminarium under rubriken ’’Framgång tillsammans’’. Inbjudna är företrädare för regionens näringsliv och samhälle. Seminariet äger rum fredag den 5 mars klockan 14.30-16.00 på Norrlandsoperan.

Universitetets nya enhet är en sammanslagning av de tidigare enheterna Univex, Externa relationer och delar av Uminova Center AB. Syftet är att organisationen ska bli tydligare och att det ska bli enklare att kontakta universitetet för de som önskar samarbete.– Redan i dag finns ett bra samarbete men vi vill förbättra det ytterligare. En ny studie, gjord av Företagarna Umeå, visar att 33% av småföretagen i Umeåregionen under det senaste året samarbetat med universitetet. Det är en hög siffra. En nationell SIFO-undersökning visade att 12% av landets företag under en treårsperiod hade samarbetat med universitet/högskola. Så vi ligger högt över rikssnittet, säger Pär Lärkeryd, chef för enheten för näringsliv och samhälle.
– Men det vi måste ta till oss är att 59% av småföretagen inte vet hur de ska kontakta universitetet för eventuell samverkan. Därför kommer den nya enheten att lägga stor kraft på att tydliggöra kontaktvägarna till universitetet och våra forskare, fortsätter Pär Lärkeryd

Program ’’Framgång tillsammans’’

14.30 Umeå universitets nysatsning på näringsliv och samhälle, Pär Lärkeryd
14.50 Samverkanshuset – nytänkande i kubik, Lars Gustafsson, Akademiska hus 15.00 Vad vill vi uppnå med Umeåregionen, kommunalråd Lennart Holmlund
15.10 Vilken nytta har Vännäs av Umeå universitet? Rune Andersson, Vännäs kommun
15.20 Should I stay or should I go? Anna Olofsson, Tillväxtalliansen
15.30 Bensträckare
15.35 Paneldebatt: Framgång tillsammans – men hur?

Kontaktperson:

Pär Lärkeryd, chef för enheten för näringsliv och samhälleTel: 090-786 53 55
Mobil: 070-669 53 55

Mer information om enheten för näringsliv och samhälle: www.externalrelations.umu.se/Extrel/index.html

Redaktör: Carina Dahlberg