"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-02

Enklare och objektivare diagnoser med nya tekniker

NYHET Genom att använda alternativa tekniker kan olika medicinska tillstånd som t.ex. hudrodnad diagnostiseras på ett enklare och mer objektivt sätt än tidigare. Det skriver Josefina Nyström i sin avhandling som hon försvarar fredagen den 6 oktober.

Flera av de metoder som används idag inom sjukvården ger inte objektiva resultat och förutom att de är tidskrävande kan de dessutom vara mycket smärtsamma för patienten. Josefina Nyström har i sin avhandling visat att alternativa tekniker, som t.ex. digitalfotografering och nära infraröd spektroskopi, kan användas till att utveckla objektiva diagnosmetoder för flera medicinska tillstånd. Gemensamt för de här teknikerna är att inga ingrepp behöver göras i kroppen utan mätningarna sker direkt på huden. De medicinska tillstånd som undersökts i avhandlingen är hudrodnad som uppkommer vid strålbehandling, nervskador hos diabetespatienter, samt hudcancer.

Teknikerna som beskrivs i avhandlingen finns på marknaden i dag, men används inte för att diagnostisera de tillstånd som undersöks i avhandlingen. Josefina Nyström har nu med hjälp av dessa tekniker visat att man snabbt och enkelt kan få fram värdefull information.
– Jag visar till exempel i avhandlingen att hudsalvor inte ger någon mätbar lindring av hudrodnad vid strålbehandling. Ändå rekommenderar man i dag att hudsalvor bör användas för att lindra detta tillstånd, berättar Josefina Nyström.

Med sin avhandling vill hon också understryka behovet av att analysera mätresultaten från de använda teknikerna med lämpliga multivariata analysmetoder, metoder som tar hänsyn till den stora mängd data som teknikerna genererar. I dagsläget används mycket klassisk statistik och det ger inte den tillförlitlighet som man kan önska sig.

Josefina Nyström är uppvuxen i Hjoggböle utanför Skellefteå, och började studera vid Umeå universitet 1994 där hon har tagit en civilingenjörsexamen i kemi.

Fredagen den 6 oktober försvarar Josefina Nyström, institutionen för kemi, analytisk kemi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Multivariate non-invasive measurements of skin disorders”. Svensk titel: ”Multivariata icke-invasiva mätningar av tillstånd i huden”. Disputationen äger rum kl 10.30 i KB3A9, KBC-huset. Fakultetsopponent är docent Lars Nørgaard, Kungliga Veterinär och Lantbrukshögskolan, Frederiksberg, Danmark.

För ytterligare information, kontakta:

Josefina Nyström Telefon: 090-786 55 52
E-post: josefina.nystrom@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman