"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-01-25

Enormt intresse för Uniaden - arbetsmarknadsdag för studenter och arbetsgivare

NYHET Den 30 januari är det dags för den näst största mässan i Uniadens historia. 6 000 av Umeå universitets studenter och 85 företag får då möjligheten att träffas för att förhoppningsvis lägga grunden till en framtida anställning. Under dagen kommer också Ebba von Sydow att gästföreläsa.

Uniaden är Umeå universitets största arbetsmarknadsdag och arrangeras helt och hållet av studenter. Antalet utställande företag har ökat markant från föregående år upp till 85 anmälda företag och organisationer från vitt skilda branscher.

– Ökningen tror vi dels beror på ett generellt ökat behov av att anställa men också på att Uniaden har etablerat sig som en kvalitativ arbetsmarknadsdag, säger Martin Karlsson, projektledare för Uniaden.

Två föreläsningar kommer att hållas under mässdagen för att inspirera studenterna i sina karriärsplaner. Linus Berg, som tidigare läst vid Umeå universitet, kommer för att berätta om hur han gick tillväga när han öppnade hotellet Rest & Fly på Arlanda. Även VeckoRevyns chefredaktör Ebba von Sydow tar sig till Umeå för att dela med sig av sina erfarenheter.

– Ebba har gjort en karriär redan i unga år som de flesta bara kan drömma om. Vi tror att hon kan inspirera studenterna att själva sikta högt i sina egna karriärer, som förhoppningsvis ska inledas redan på Uniaden, säger Martin.

Mässan är ett samarbete mellan fyra studentföreningar på Umeå universitet; NTK (Umeå naturvetar- och teknologkår), HHUS (Handelshögskolan i Umeå Studentförening), PLUM (Programmet för personal- och arbetslivsfrågor studentförening) och UMSYS (Umeå Systemvetarförening). Ur dessa föreningar väljs sammanlagt elva studenter ut till den projektgrupp som arrangerar mässan och dess kringaktiviteter.

– I år har vi beslutat oss för ett internationellt tema på Uniaden med tanke på den globalisering vi ser i samhället som i hög grad sträcker sig in genom universitetets väggar. Temat tar sig uttryck bland annat genom tre inspirationsföreläsningar med olika internationella infallsvinklar som arrangeras 23–25 januari, säger Martin Karlsson.

Mässan riktar sig till de 6 000 studenter som går en utbildning under någon av studentföreningarna. Syftet är att studenter och företag, många med rekryteringsbehov, ska träffas och knyta kontakter. Är kemin mellan företag och student rätt kan kontakterna leda till att studenten får en plats hos företaget på ett sommarjobb, tillsvidareanställning eller vid uppsatsskrivande.

– Många tror att det bara är studenterna som snart tar sin examen som har något att hämta på Uniaden, men det är en missuppfattning. Vi har många exempel på studenter som läste sin första eller andra termin när de besökte Uniaden och fick ett sommarjobb på ett företag de ville jobba på. Uniaden är ett smörgåsbord för studenter på väg ut i arbetslivet, säger Martin Karlsson.

Mässprogram Uniaden 30 januari www.uniaden.com

Kontaktpersoner:Martin Karlsson, projektledare Tel. 070-606 62 93
Linus Jansson, vice projektledare Tel. 073-047 70 02

Redaktör: Carina Dahlberg