"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-20

Ensamstående mammor riskerar sämre sociala livsvillkor

NYHET I somras infördes vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus inom föräldraförsäkringen. Dessa reformer är, enligt Umeåforskaren Lena Wennberg, exempel på förändringar i svensk lagstiftning som är anpassade för tvåförsörjarfamiljer. – Ensamstående mödrars ekonomiska och sociala trygghet riskerar att försämras.

Lena Wennberg har ur ett genusperspektiv studerat hur rätten på det sociala trygghetsområdet sätter gränser för vilka som inkluderas och vilka som utestängs i den svenska välfärdsstaten och inom EU.

Enligt hennes doktorsarbete i rättsvetenskap präglas pågående förändringar i svensk lagstiftning av liberala föreställningar om aktivt deltagande, ekonomiskt oberoende och valfrihet i en tvåförsörjarfamilj. Exempelvis lyfts familjens fria val fram genom att införa vårdnadsbidrag och en jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen den 1 juli 2008. Lena Wennberg menar att ensamstående mammor passar dåligt in i bilden av den ”normala” familjen.

– Ensamstående mödrars ekonomiska och sociala trygghet riskerar att försämras om rätten till sociala trygghetsförmåner och bidrag huvudsakligen baseras på arbete. Samtidigt erkänns inte de behov som följer av kvinnors lågavlönade arbete och oavlönade omsorgsarbete.

Omfördelning av resurser mellan olika grupper har under lång tid varit en vägledande princip i den svenska välfärdsmodellen. En omfördelande socialförsäkring, generella bidrag och en väl utbyggd samhällsservice, som t ex föräldraförsäkring, ekonomiska familjestöd och barnomsorg, har möjliggjort ensamstående mödrars inkludering och aktiva deltagande i det svenska samhällslivet.

– I motsats till att omfördela resurser mellan olika grupper är målet med lagändringarna istället att motverka så kallat bidragsberoende, anser Lena Wennberg.

Inom EU är en gemensam målsättning idag att bekämpa fattigdom och social utestängning genom aktiva åtgärder och en stark arbetslinje i de sociala trygghetssystemen, det vill säga att det ska löna sig att arbeta. Medlemsstaterna har också enats om en gemensam strategi för att uppnå jämställdhet mellan könen, och att alla politiska beslut ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Fredagen den 28 november försvarar Lena Wennberg, juridiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling i rättsvetenskap med titeln Social Security for Solo Mothers in Swedish and EU Law. On the constructions of normality and the boundaries of social citizenship. Disputation äger rum kl. 10.15 i hörsal D, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Karsten Åström, Rättssociologiska enheten, Lunds universitet.

För mer information, kontakta:

Lena Wennberg, juridiska institutionen, Umeå universitet, Tel: 090-786 9937
E-post: lena.wennberg@jus.umu.se

E-publicering av avhandling

Redaktör: Camilla Bergvall