"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-21

Entreprenörskapsforskaren och hedersdoktorn Lettice Kinunda-Rutashobya, University of Dar Es Salaam, gästprofessor vid Handelshögskolan

NYHET Med hjälp av Umeå universitets satsning på kvinnliga gästprofessorer, kommer professor Lettice Rutashobya att vara gästprofessor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet under hösten 2011.

Professor Lettice Kinunda-Rutashobya för närvarande verksam som professor i Business and Management, Handelshögskolan vid University of Dar es Salaam (UDBS). Professor Kinunda-Rutashobya har innehaft flera ledande befattningar inom UDSM; bland annat var hon dekanus för fakulteten för handel och förvaltning mellan 1994 och 2000. Dessutom har hon innehaft akademiska poster i internationella organisationer såsom International Academy of African Business and Development.

Handelshögskolan vid Umeå universitet har ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med universitetet i Dar es Salaam, Tanzania (UDSM), både när det gäller ett SIDA-finansierat forskarutbildningsprogram och gemensamma forskningsprojekt med fokus på post-doktorala studier. Som ett resultat av detta framgångsrika samarbete utnämndes Kinunda-Rutashobya till hedersdoktor vid Umeå universitet 2004.

Professor Kinunda-Rutashobyas forskning har framför allt omfattat kvinnors företagande, strategisk ledning, effekten av utländska direktinvesteringar (FDI) på affärsutveckling och tillväxt i utvecklingsländer, samt internationalisering genom nätverk och värdekedjor.

Under vistelsen i Umeå kommer Professor Kinunda-Rutashobya framför allt att ägna sig åt forskning och samarbete med Handelshögskolans forskare inom entreprenörskap, men även genomföra vissa utbildningsinsatser på mastersprogramet i Business Development and Internationalization.

Kontaktperson

Per Nilsson 090-786 6151
per.nilsson@usbe.umu.se