"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-30

Entusiasmerande psykolog får pedagogiskt pris

NYHET Mikael Henningsson, universitetslektor i psykologi vid Umeå universitet, får den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2009. Priset på 25 000 kronor delas ut vid universitetets vårpromotion den 30 maj.

I motiveringen för det pedagogiska priset står bland annat:

”Mikael Henningsson har ett stort engagemang och uppvisar en didaktisk glädje som entusiasmerar studenterna i deras lärandeprocess och ökar det egna ansvarstagandet. Han lyckas kombinera den vetenskaplig stringens som är utmärkande för utbildningar inom universitetet, med ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt som studenterna upplever är uppdaterat, relevant, kravorienterat och lustfyllt.”

Mikael Henningsson är född 1960 i Vännäs, och efter genomgången psykologutbildning vid Umeå universitet arbetade han under några år som psykolog inom psykiatrin. Han återvände emellertid till universitetet och disputerade år 1999. Mikael Henningssons forskning har hela tiden kretsat kring personlighetspsykologi, psykopatologi och diagnostik, och på senare tid har han deltagit i ett forskningsprojekt med fokus på brottsoffers reaktioner.

Mikael Henningsson har undervisat i psykologi på alla nivåer sedan början av forskarutbildningen, och är sedan ett år tillbaka studierektor för psykologprogrammet och psykologprogrammet med inriktning mot idrott. Olika kursutvärderingar visar på en kontinuerlig uppskattning hos studenterna, och han har även vunnit pedagogiska pris som studerandeorganisationerna själva utlyst.

För att ta tillvara på studenternas kompetens och utveckla studerandeinflytande på en konkret pedagogisk nivå, har Mikael Henningsson under det senaste året också prioriterat utvecklingen av ett interface mellan studenter och lärare.

Torsdag den 28 maj finns möjlighet att lyssna till Mikael Henningsson, då samtliga pedagogiska pristagare vid universitetet kommer att föreläsa.

För mer information, kontakta:

Mikael Henningsson, institutionen för psykologi, Tel: 090-786 5798
E-post: mikael.henningsson@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall