"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-22

Enzymerna bakom höstens färgspel identifierade

NYHET Nu skiftar naturens färger från grönt till rött och gult. Maribel García-Lorenzo, Umeå universitet, har i sin avhandling identifierat de enzymer som bryter ned växternas proteiner.

I vårt nordliga klimat förlorar lövträden och andra fleråriga växter sitt klorofyll på hösten och istället kommer andra pigmentfärger som varit dolda på grund av klorofyllet fram. Vitsen med detta är att proteinerna som finns i bladen innehåller aminosyror som växten vill återanvända. Därför bryts bladens proteiner ned av särskilda enzymer, s.k. proteaser, och aminosyrorna lagras i stam, grenar och rötter till nästa år då de används som byggstenar i de nya bladen. Det pågår en omfattande forskning inom detta fält, t.ex. fick tre forskare som arbetar med proteaser Nobelpriset 2004.

Proteaser är oerhört viktiga för alla levande organismer, förutom att de reagerar på miljöförändringar kan de också bryta ned proteiner som har något fel i sin struktur. I avhandlingen förklarar Maribel García-Lorenzo hur hon har identifierat alla proteaser som finns i de två växterna backtrav och asp. Om ett protein finns i två arter kan man anta att proteinet har samma funktion i båda organismen. Ibland hittar man dessutom flera kopior av ett protein i en av organismerna. Det går att förklara genom att en eller flera gener har duplicerats i evolutionen av organismen. En kopia av genen ha då ha fått en ny funktion eller så kan de två proteinerna ha samma funktion men vara verksamma på olika platser i organismen.

Maribel García-Lorenzo har identifierat några av dessa dubletter som är verksamma i en process som heter senescence, som uppkommer när löven förlorar den gröna färgen och blir gula. Att förstå hur senescence fungerar är intressant både för grundforskning och för skogsindustrin. Trädens produktivitet påverkas nämligen av när höstsenescence-processen startar. Om processen startar för tidigt blir tillväxtperioden kortare och produktiviteten minskar. Startar processen för sent hinner trädet inte ta tillbaka all näring innan bladen faller, vilket kan leda till frostskador.

Fredagen den 26 oktober försvarar Maribel García-Lorenzo, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”The Role of Proteases in Plant Development”. Disputationen äger rum klockan 13.00 i sal KB3B1, KBC-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Prof. Zach Adam, The Hebrew University of Jerusalem, Israel.

För ytterligare information, kontakta: Maribel García-Lorenzo, Kemiska institutionen Telefon: 090-786 53 87
E-post: maribel.garcia@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman