"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-26

Erfarenhetsutbyte på Universitetetspedagogiska konferens

NYHET Hur avslutar vi kandidatprogram? Hur skapar vi samsyn i handledning och examinationer av examensarbeten? Hur sker samverkan i utbildning? Annakarin Nyberg, Per-Olof Ågren och Ulrika H Westergren, lektorer på Informatik, bidrog med innehåll i årets upplaga av Universitetetspedagogiska konferens.

Den trettonde upplagan av Universitetspedagogiska konferens ägde rum i veckan. Konferensen som arrangeras vartannat år och pågår under två dagar, är en mötesplats för lärare, ledning och administrativ personal med intresse för högskoleutbildning och högskolepedagogisk utveckling. I år fick deltagarna möjlighet att delta i många olika sessioner och samtal, då det presenterades över 40 bidrag från universitetets alla delar. Dessa bidrag var i form av föredrag med rundabordssamtal, postrar, snabbpresentationer och verkstäder. Huvudtemat för konferensdagarna var Undervisning praktiken - föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?.

Annakarin Nyberg, Per-Olof Ågren, och Ulrika H Westergren, samtliga lektorer vid institutionen för Informatik, var med och bidrog i form av rundabordssamtal. Rundabordssamtal börjar med en kortare inledning som vidtar i ett samtal där fokus ligger på kunskap- och erfarenhetsutbyte.

Hur avslutar vi kandidatprogram?
Annakarin Nyberg och Per-Olof Ågren föreläste om hur man avslutar ett kandidatprogram. På Informatik gjordes en ändring i beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot ITs sista termin. Kursen Examensarbete i informatik, flyttades från att vara den sista kursen studenterna genomför, till att vara den näst sista kursen. Istället för Examensarbete i informatik som sista kurs utformade Annakarin Nyberg och Per-Olof Ågren en ny kurs som fick namnet Framtidens IT-miljöer, där studenter bland annat får beredskap för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Hur skapar vi samsyn i handledning och examination av examensarbeten?
Per-Olof Ågren och Ulrika H Westergren föreläste om hur man skapar samsyn i handledning och examination av examensarbeten. De båda har initierat och genomfört tre projekt som syftar till att öka samsynen mellan dels examinatorer, dels handledare. Dessa projekt har varit att inrätta betygsnämner för examinatorerna och ta fram två olika modeller, en för samarbete mellan olika handledare och en för erfarenhetsutbyte mellan olika handledare.

Hur sker samverkan i utbildning?
Per-Olof Ågren föreläste om hur samverkansaktiviteter i utbildning planeras och genomförs. På Informatik gjordes en kartläggning av samverkan i utbildning 2016. Kursansvariga på Informatik fick svara på en enkät och utifrån den kunde man kartlägga hur samverkan ser ut i utbildningen.

Annakarin Nyberg, Per-Olof Ågren och Ulrika H Westergren var alla mycket nöjda efter konferensen.

– Det har varit fullsatta sessioner och väldigt mycket frågor. Efter alla våra pass har det varit långt ifrån färdigpratat och det är ju ett jätteroligt tecken, kommenterar Annakarin Nyberg.

Redaktör: Fanny Routovaara