"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-20

Eskil Franck blir ordförande i styrelsen för Umeå School of Education

NYHET Umeå universitets styrelse har utsett Eskil Franck, chef för Forum för levande historia, till ordförande. Umeå School of Education är det nya ledningsorganisationen för lärarutbildning och forskning inom utbildningsvetenskap och pedagogik vid Umeå universitet.

– Det är verkligen roligt att vi lyckats rekrytera Eskil Franck som har en gedigen erfarenhet och kunskap om dessa frågor, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Eskil Franck är född 1950 och var mellan åren 1997-2006 rektor för Lärarhögskolan i Stockholm. Han är docent i teologi vid Uppsala universitet. Han utsågs av regeringen den 1 september 2007 till ny överintendent för Forum för levande historia.

Styrelsen för Umeå School of Education, USE, ska bestå av tretton ledamöter. Sju av ledamöterna ska vara lärare vid Umeå universitet, tre ska vara företrädare för externa intressen och tre företrädare för studenterna.

Universitetsstyrelsen har vid dagens möte utsett Eskil Franck, föreståndare för Forum för levande historia, professorn Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs universitet och Anders Bergström, barn- och utbildningschef Malå kommun, som externa ledamöter under perioden 1 januari 2009 till 31 december 2009.

Den 11 juni 2008 fattade universitetsstyrelsen beslutet att avveckla fakultetsnämnden för lärarutbildning från och med den 31 december 2008 och i stället inrätta ett nytt ledningsorgan benämnt Umeå School of Education. Detta organ uppfyller den gällande lagstiftningens krav på ett så kallat särskilt organ.

Pressbild på Eskil Franck finns på:
www.levandehistoria.se/press/pressbilder

Pressmeddelande om Umeå School of Education
www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning/?contentId=15438

Kontaktperson:
Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Telefon: 070–318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg