"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-02

Essä: Berättande på museer

NYHET Går det att bryta museernas invanda berättelsestrukturer och var kan en sådan förändring göras? Annika Bünz och Carola Nordbäck har tagit fram en tankemodell för att söka svar på hur museers berättandepraktiker fungerar och hur olika delar av verksamheten hänger samman.

Text: Jonas Vågström

I det senaste nummret av Utställningskritik -Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik skriver Annika Bünz och Carola Nordbäck en essä om berättande på museer. Dom har tillsammans tagit fram en tankemodell för att söka svar på hur museers berättandepraktiker fungerar och hur olika delar av verksamheten hänger samman.

 

Hela artikeln återfinns på Utstallningskritik.se