"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-30

Etiken viktig inom urfolksforskning - nu fylls en lucka på svensk sida

NYHET Den 8 september lanseras boken "Ethics in Indigenous Research. Past Experiences – Future Challenges" på Tráhppie, Gammlia under ett evenemang som kommer att inrymma panelsamtal och presentationer. Boken är den första på svensk sida Sápmi som specifikt adresserar etikfrågor inom urfolksforskning.

I boken Ethics in Indigenous Research. Past Experiences – Future Challenges skriver sammanlagt 25 författare i 10 kapitel om sina erfarenheter samt vikten av etik och kollaborativ forskning när det gäller urfolksrelaterade frågor.

Anna-Lill Drugge från Vaartoe centrum för samisk forskning är redaktör för och författare i boken och berättar att boken är resultatet av en workshop och konferens som hölls på samma tema. I Sápmi på norsk sida har forskningsetiken relaterad till urfolksfrågor diskuterats sedan 1970-talet medan på den svenska sidan är frågorna bland annat om utvecklandet av etiska riktlinjer fortfarande i sin linda. Boken som redovisar såväl erfarenheter, teori och praktik kommer att fylla en lucka på svensk sida och förhoppningsvis också bidra i den internationella diskussionen kring urfolksrelaterad forskningsetik.

Boklansering på Tráhppie

Den 8 september lanseras boken på Tráhppie, Gammlia under ett evenemang som kommer att inrymma panelsamtal och presentationer. Moderator är Lena Maria Nilsson, Arcum. Medverkar gör bl.a. Stefan Mikaelsson från Sametinget samt Isabelle Brännlund och Lars Jacobsson från Umeå universitet. Under kvällen kommer boken att kunna beställas. Boksläppet pågår mellan kl. 14.00 och 16.30 ca.

Det samiska kulturhuset Tráhppie drivs av Såhkie Umeå sameförening och har återkommande programverksamhet med bland annat populärvetenskapliga föreläsningar med samisk tematik.

Redaktör: Åsa Össbo