"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-02-16

Ett effektivt alternativ för behandling av rörelsestörningar

NYHET Det så kallade bakre subthalama området kan vara ett effektivt och säkert mål för djup hjärnstimulering vid svåra rörelsestörningar. Det visar Anders Fytagoridis i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 24 februari.

Anders Fytagoridis.

Neurologiska rörelsestörningar inbegriper bl. a. Parkinsons sjukdom, essentiell tremor och dystoni. Så kallad djup hjärnstimulering är en teknik som möjliggör att man med millimeterprecision elektriskt kan stimulera djupt liggande kärnor och strukturer i hjärnan. Tekniken används mestadels för att med hjälp av stimulering kunna minska t.ex. ofrivilliga skakningar (tremor), ofrivilliga rörelser och krampartade kroppsställningar.

I avhandlingen studeras patienter med rörelsestörningar där tremor (skakningar) är ett dominerande symtom, och för vilka läkemedelsbehandling inte varit tillräckligt effektiv. Det finns data som talar för att det bakre subthalama området kan vara ett effektivt mål för djup hjärnstimulering för den här patientgruppen, men den samlade vetenskapen om målet är hittills begränsad. Avhandlingen syftar till att utvärdera både behandlingseffektiviteten och säkerhetsaspekter av djup hjärnstimulering i det bakre subthalama området hos de här patienterna.

Avhandlingen visar att behandlingen är säker och förenad med få allvarliga biverkningar. Målet är effektivitet vid behandling av flera olika former av rörelsestörningar där tremor är ett dominerande symtom. Säkerheten och effektiviteten visade sig vara god vid en uppföljning fyra år efter behandling av patienter med essentiell tremor.

Vidare visar Anders Fytagoridis att stimulering av det bakre subthalama området kan vara mer effektivt än stimulering av det mål för djup hjärnstimulering som tidigare använts för patientgruppen. Förhoppningsvis kan kunskaperna i framtiden bidra till att förbättra och effektivisera behandlingen med djup hjärnstimulering.

Svensk-grekiske Anders Fytagoridis är uppvuxen i Göteborg och tog sin läkarexamen vid Umeå universitet 2006. Studierna i avhandlingen är utförda på Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå där han tidigare var anställd vid neurokirurgiska kliniken. För närvarande tjänstgör Anders Fytagoridis som ST-läkare vid neurokirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Han nås på 08-51 77 00 00 (växel, personsökning)
anders.fytagoridis@neuro.umu.se

((öppnas i nytt fönster)

Fredag 24 februari försvarar Anders Fytagoridis, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, neurokirurgi, sin avhandling med titeln ”Djup hjärnsstimulering av det posteriora subthalama området för behandling av rörelserubbningar” (engelsk titel: ”Deep brain stimulation in the posterior subthalamic area in the treatment of movement disorders”).
Disputationen inleds klockan 12.30 i sal E04, Biomedicinhuset, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Joachim Krauss, Medizinische Hochschule Hannover, Tyskland.

Läs hela eller delar av avhandling på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-51785

Redaktör: Bertil Born