"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-07-14

Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete i skolan

NYHET Britt-Inger Keisu är en av de forskare som fått sin ansökan beviljad från Lärarhögskolan vid Umeå universitet i syfte att vidareutveckla forskning som bedrivs i direkt anknytning till verksamhetsutveckling inom undervisningsområdet.

I samarbete med Nya Fridhem Östra skolan i Umeå kommer Britt-Inger och forskargruppen både utveckla teorier och metoder för hur man kan integrera likavillkorsarbetet med ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Projektet ska pågå i tre år och syftet är att med fokus på likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete i skolan undersöka vilka organisatoriska faktorer som bidrar till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö för elever. Målet är att öka medvetenheten om normativt tänkande kring genus och kränkningar samt att såväl undersöka som i samverkan påverka och starta utvecklingsprocesser i skolan.
I projektgruppen ingår även Ulrika Schmauch och Björn Ahlström, Centrum för skolledarutveckling, samtliga vid Umeå universitet. Tillsammans besitter de kompetens inom mobbning i skolor, vardagsrasism samt jämställdhet, socialt och etniskt mångfaldsarbete i organisationer.