"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-20

Ett LRIG-protein som påskyndar cancer

NYHET En nyupptäckt variant av det kroppsegna LRIG-proteinet, LRIG2, har rakt motsatt effekt som LRIG1 och stimulerar utvecklingen av hjärntumörer, visar Camilla Holmlund i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 28 maj.

Cancersjukdomar karaktäriseras av okontrollerad tillväxt hos kroppens celler. Celltillväxten regleras normalt av särskilda ämnen, s.k. tillväxtfaktorer, som har mottagarmolekyler, receptorer, på cellytorna. Förändringar i receptorerna som ökar signaleringen och därmed tillväxten är en vanlig bidragande orsak till tumörsjukdomar.

Forskare vid enheten för onkologens forskningslaboratorium har nyligen upptäckt ett kroppseget protein, LRIG1, som hämmar aktiviteten hos tillväxtfaktorreceptorer. I avhandlingen identifieras och beskrivs ytterligare ett LRIG-protein, LRIG2. Medan LRIG1 verkar kunna hämma tumörtillväxt visade det sig helt oväntat att LRIG2 tvärtom stimulerade tillväxten av en viss tumörtyp i hjärnans stödjeceller, oligodendrogliom. I linje med detta visade oligodendrogliompatienter med höga nivåer av LRIG2 i sin tumörvävnad kortare överlevnad än patienter med låga nivåer av samma ämne. Det sammanföll med att LRIG2 stimulerade signalering av PDGF-receptorer, en typ av tillväxtfaktorreceptorer som misstänks bidra till utveckling av olika hjärntumörer.

Sammantaget ökar resultaten i avhandlingen kunskaperna om de molekylära orsakerna till cancersjukdom och kan få betydelse för framtida behandlingar av t.ex. hjärntumörer.

Camilla Holmlund är uppväxt i Norsjö. Efter examen som molekylärbiolog vid Umeå universitet blev hon doktorand vid Inst. för strålningsvetenskaper, enheten för onkologi, där hon kan nås på tel. 070-644 54 84
e-post camilla.holmlund@onkologi.umu.se

Fredagen den 28 maj försvarar Camilla Holmlund, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Identification and Investigations of Leucine-rich Repeats and Immunoglobulin-like Domains Protein-2 (LRIG2) - (Identifiering och studier av Leucine-rich Repeats and Immunoglobulin-like Domains Protein-2 (LRIG2)). Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal 244 (Lionssalen), by. 7, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Monica Nistér, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33784