"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-31

Ett nytt lab för det datadrivna samhället

NYHET DIGSUMs externa styrelseledamot Thomas Kvist kommer att driva ett nytt samarbetsprojekt, finansierat av Vinnova, mellan Region Västerbotten, Umeå universitet och ett antal lokala partners. Projektet heter LADDS (LAb för det DataDrivna Samhället) och syftar till att etablera ett laboratorium för datadriven innovation.

Huvudfokus är att, med data som den centrala råvaran, skapa hållbar tillväxt genom att stödja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara städer och ett lika hållbart omland. Detta omfattar alla tre aspekter av hållbarhet - ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. LADDS kommer att innefatta teknik/verktyg, färdigheter, arbetsmetoder och strategier som adresserar både kommersiella och icke-kommersiella intressen. Projektet kommer att vara viktigt för Umeå universitet och DIGSUM såväl från ett teknologiskt perspektiv, som för fallstuder kopplade till data och hållbarhet inom området digital social forskning.Labbet kommer att ligga på Sliperiet vid Umeå universitet och har företrädare för DIGSUM med i sin referensgrupp. Projektet pågår i en första fas mellan december 2016 och augusti 2018.
Om du vill veta mer, kontakta Thomas Kvist thomas.kvist@regionvasterbotten.se eller Marlene Johansson marlene.johansson@umu.se.