"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-05-11

Ett riktigt arbete? – om regleringen av hushållstjänster

NYHET Efterfrågan på hushållstjänster har ökat i Sverige, men kunskapen om arbets- och anställningsförhållanden för dem som utför tjänsterna är mycket liten. Catharina Calleman vid juridiska institutionen, Umeå universitet, har undersökt hur det ser ut.

Undersökningen ger historiska tillbakablickar över lagstiftning om tjänstetvång, hembiträdens arbetsförhållanden, invandring och arbetsförmedling. Den rör också dagens situation med fri rörlighet inom EU, internetbaserade förmedlingar, au pair-arbete och företag för hushållstjänster. En central fråga i undersökningen är hur reglerna om arbets- och anställningsförhållanden i husligt arbete skiljer sig från annat arbete.

– Den nu gällande regleringen av anställningar i arbetsgivarens hushåll skiljer sig från arbetsrätten för resten av arbetsmarknaden på flera viktiga punkter, säger Catharina Calleman.

Arbetsgivaren har till exempel inte någon skyldighet att ge skriftlig information om anställningsvillkoren, arbetstiden kan vara längre än för annat arbete och detsamma gäller för den tillåtna övertiden. Dessutom kan den som arbetar i ett privat hushåll sägas upp utan att något skäl behöver anges. På resten av arbetsmarknaden krävs saklig grund för uppsägning.

– Ofta gäller det arbete där fackliga organisationer och kollektivavtal saknas. Det är förhållanden som sällan blir belysta i arbetsrättslig forskning, menar Calleman.

Catharina Calleman är docent på juridiska institutionen vid Umeå universitet och har tidigare skrivit böcker och artiklar om anställningsskydd och diskrimineringslagstiftning och om arbetsrätten ur ett genusperspektiv. Projektet har finansierats med medel från FAS och IFAU. Undersökningen publiceras i bokform på PANG förlag. Den vänder sig till politiker, fackliga organisationer, jurister och andra som intresserar sig för ämnet.

Catharina Calleman nås på: Tel: 090-786 77 11 Mobil: 0733-160695
E-post: Catharina.calleman@jus.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg