"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-01-07

Ett vapen hos kolerabakterien

NYHET Att komma åt kolerabakterien via ett nyupptäckt enzym med stor betydelse för dess motståndskraft är ämnet för den avhandling som Karolis Vaitkevičius försvarar vid Umeå universitet den 10 januari.

Kolerabakterien – Vibrio cholerae – är dödlig för rundmasken Caenorhabditis elegans. Forskargruppen i Umeå har med masken som modellsystem kunnat visa att enzymet PrtV har en väsentlig roll i sammanhanget medan andra besläktade ämnen, proteaser, inte verkade bidra till bakteriens skadeverkningar. Resultat från samma studie antyder att PrtV kan vara viktigt för bakteriens motståndskraft mot sina naturliga fiender i form av andra encelliga organismer (cilier och flagellater).

I avhandlingen redovisas experiment för att studera PrtV:s roll för sjukdom hos människor och djur. Via studier på blodplasma konstateras att det här ämnet skadar viktiga beståndsdelar i blodet, bl.a. det fibrinogen som är centralt för blodets koagulering. Fynden antyder därmed att PrtV kan störa läkningen och immunförsvaret i samband med sår- och tarminfektioner.

Eftersom V. cholerae orsakar en potentiellt dödlig diarrésjukdom är det viktigt att få kunskap om den. I sin naturliga vattenmiljö utsätts bakterien för angrepp från andra organismer, ändringar i temperatur och pH-värde, säsongvariationer i tillgång på plankton och andra omgivningsfaktorer. Att förstå dess sjukdomsframkallande egenskaper kräver därför kunskap om inte bara bakteriens samspel med människokroppen utan också med sin naturliga miljö.

Karolis Vaitkevičius är doktorand vid Inst. för molekylärbiologi, tel. 090-785 67 32, epost karolis.vaitkevicius@molbiol.umu.se. Han är engelskspråkig.

Avhandlingen läggs fram torsdagen den 10 januari vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, och har titeln "Effects of Vibrio cholerae protease and pigment production on environmental survival and host interaction".

Disputationen äger rum kl. 10.00 i Major Groove, Inst. för molekylärbiologi. Fakultetsopponent är prof. Timo Korhonen, Helsingfors universitet, Finland.

Redaktör: Hans Fällman