Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-24

EU-anslag till Umeåenhet ska bygga hälsoforskning i Afrika och Asien

NYHET EU-kommissionen har beviljat enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet sammanlagt 17,5 miljoner kronor till ett projekt för att bygga upp hållbara regionala strukturer för hälsoforskning i både Afrika och Asien.

Forskargruppens vision är att kunna påverka ojämlikheter i hälsa i Afrika och Asien genom att i samarbeten skapa hållbara villkor för forskning om de sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som bestämmer hälsan och sedan översätta sina resultat i policy och praktik. Samarbetet omfattar fyra afrikanska länder (Ghana, Sydafrika, Tanzania och Kenya) och fyra asiatiska (Indonesien, Vietnam, Bangladesh och Indien). Arbetet koncentreras till två utbildnings- och forskningscentra, ett i Ghana och ett i Indonesien. Avsikten är att bygga upp regionspecifik utbildning för forskare, beslutsfattare och andra nyckelaktörer.

Genom att sammanföra forskare, beslutsfattare och andra till gemensamma insatser ökas förutsättningarna att

  • säkra en hållbar och långsiktig kapacitetsuppbyggnad inom forskningsfältet;
  • underlätta spridning och utbyte av nya forskningsrön om hur sociala bestämningsfaktorer påverkar befolkningens hälsa och hälsans fördelning;
  • bidra med politiska beslutsunderlag för hur ojämlikhet i hälsa kan minskas genom åtgärder som påverkar sociala bestämningsfaktorer.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas parallellt med uppbyggnaden av en rådgivande grupp med nationella och internationella experter, internationella organisationer, beslutsfattare och möjliga finansiärer. Projektet leds av Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet och utvecklar ett mångårigt samarbete mellan INDEPTH-nätverket, som koordinerar hälsoforskning vid ett 40-tal lokala fältstationer i Afrika och Asien med europeiska och amerikanska forskare. Förutom Peter Byass medverkar forskarna och experterna Yulia Blomstedt (bilden; biträdande projektledare), John Kinsman, Nawi Ng, Margareta Norberg, Malin Eriksson, Stig Wall, Lars Weinehall, Per Olofsson och Karl-Erik Renhorn, samtliga vid enheten Epidemiologi och global hälsa vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. De samarbetar med forskare från bland annat universiteten i Harvard, USA, och Heidelberg, Tyskland.

För mer information kontakta gärna

Biträdande projektledare Yulia Blomstedt,Tel. 090-786 62 49
e-post Yulia.Blomstedt@epiph.umu.se

Research manager Karl-Erik Renhorn,tel. 090-785 13 28
e-post karl-erik.renhorn@epiph.umu.se

Professor Lars Weinehall,tel. 090-785 29 31
e-post lars.weinehall@epiph.umu.se

samtliga vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Beskedet om EU-anslaget kommer bara några dagar efter att samma enhet fått 49 miljoner kronor från EU för forskning om denguefeber, se
tidigare pressmeddelande