"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-19

EU beviljar drygt 24 miljoner till forskning vid Umeå universitet

NYHET Tio olika forskningsprojekt får dela på drygt 24 miljoner kronor ur ramprogrammet Horisont 2020. Det är resultatet för Umeå universitet så här långt när EU nu meddelar hur medlen från 2019 års utlysningar kommer att fördelas.

Effektivare metoder för att hitta förmaksflimmer, bättre förståelse för klimatförändringar i Arktis och sätt att få supermaterialet grafen att lämna forskarlabben för att komma till nytta i samhälle och industri. Det är några av målen för de forskningsprojekt vid Umeå universitet som får finansiering via EU.  

Nyfiken på att veta mer? Du hittar respektive projekts titel, en kort beskrivning av dess syfte och namnet på forskaren som beviljats finansiering under respektive utlysning. 

Utlysningar inom H2020

Better health and care, economic growth and sustainable health systems

Projekt: AFFECT-EU: Digital, risk-based screeing for atrial fibrillation in the European community
Forskare: Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Finansiering:
53 250 euro

Projektets syfte är att utveckla mer effektiva metoder för att hitta förmaksflimmer, en vanlig störning i hjärtrytmen som obehandlat kan leda till allvarliga komplikationer som exempelvis stroke. En del i arbetet är också att försöka identifiera riskmarkörer för senare debut av förmaksflimmer.

******
 
Projekt: REVERT: Targeted therapy for advanced colorectal cancer patients
Forskare: Jenny Persson, Institutionen för molekylärbiologi 
Finansiering: 325 750 euro 

Syftet med projektet är att utveckla en förbättrad och innovativ modell av kombinatorisk terapi, baserat på personlig medicin. Detta för att identifiera den mest effektiva och kostnadseffektiva terapeutiska interventionen för patienter med oåterkallelig metastaserande kolorektalcancer (mCRC).

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks

Projekt: PRECODE: Pancreatic cancer organoids research network
Forskare: Daniel Öhlund, Institutionen för strålningsvetenskaper
Finansiering: 281 982 euro

PRECODE är ett samarbetsprojekt mellan flera universitet runt om i Europa och syftar till att utveckla nya metoder för att studera bukspottkörtelcancer. Målsättningen är att utveckla nya behandlingsmetoder för sjukdomen.

Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships

Projekt: MalariaSex: The molecular mechanisms of sex determination in a malaria parasite
Forskare: Oliver Billker, Institutionen för molekylärbiologi
Finansiering: 191 852 euro

Syftet med projektet är att förstå de molekylära mekanismerna vid könsbestämningen av malariaparasiter.

Genom bättre kännedom om malariaparasiternas biologi, och hur de interagerar med myggorna som överför dem, hoppas Oliver Billker och hans forskningsgrupp kunna bidra med viktig kunskap som kan leda till utvecklingen av nya läkemedel och vacciner mot malaria.

Building a low-carbon, climate resilient future: Climate action in support of the Paris agreement

Projekt: CHARTER: Drivers and feedbacks of changes in Arctic terrestrial biodiversity
Forskare: Johan Olofsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Finansiering: 374 306 euro

Det övergripande syftet med projektet är att få en förbättrad förståelse för hur arktiska förändringar kommer att påverka samhällen och ekosystem.

Future and emerging technologies – FET flagships – Tackling grand interdisciplinary science and technology challenges

Projekt: GrapheneCore3: Graphene Flagship Core project 3, European Research Infrastructure Consortium
Forskare: Alexandr Talyzin, Institutionen för fysik
Finansiering: 220 000 euro

Grafen är ett material som är hårdare än diamant, men ändå lätt och flexibelt, och som fungerar som en exceptionell ledare.

I detta "flaggskeppsprojekt" arbetar forskare från industri och akademi tillsammans för att försöka flytta grafen från forskarlabben ut i var mans hand. Därigenom hoppas forskarna och EU kunna revolutionera ett flertal industrier, skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa.

Med GrapheneCore3 går FET-flaggskeppet in i sin fjärde fas. Fasen innebär en betydande ökning av de marknadsmotiverade tekniska spjutspetsprojekten, som står för cirka 30 procent av den totala budgeten. Grundforskning är emellertid forfarande en viktig del i arbetet.

Konsortiet som är involverat i detta projekt omfattar över 150 akademiska och industriella partners i fler än 20 europeiska länder.

Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures 

Projekt: ESS-SUSTAIN-2: Next steps in securing the sustainability of the European Social Survey, European Research Infrastructure Consortium
Forskare: Mikael Hjerm, Sociologiska institutionen
Finansiering: 216 445 euro

Syftet med projektet är att säkerställa hållbarheten i en av Europas ledande samhällsvetenskapliga forskningsinfrastrukturer, European Social Survey, European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC).

ESS ERIC är en surveyundersökning som sedan 2001 studerar människors attityder, värderingar och beteenden i över 30 europeiska länder.

******

Projekt: INTERACT: International network for terrestrial research and monitoring in the Arctic
Forskare: Johan Carlsson, Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)
Finansiering: 169 750 euro

INTERACT är ett internationellt nätverk för terrestrisk forskning och övervakning i Arktis. I samarbetet ingår nu 17 länder och 86 forskningsstationer i Arktis och närliggande högalpina områden. Projektet ska bygga kapacitet för att kunna identifiera och förstå klimatförändringar i Arktis.

******

Projekt: IPERION HS: Integrating platforms for the European research infrastructure on Heritage science. 
Forskare: Philip Buckland, Miljöarkeologiska laboratoriet vid Institutionen för idé- och samhällsstudier
Finansiering: 84 728 euro

IPERION bygger Europas infrastruktur för kulturarvsforskning, E-RIHS, där Umeå kommer att bidra med kunskap om databasutveckling och miljöarkeologi.

Läs mer om IPERION

Radiation protection and medical applications

Projekt: EURAMED rocc-n-roll: European Medical application and radiation protection concept: strategic research agenda and roadmap interlinking to health and digitisation aspects 
Forskare: Katrine Riklund, Institutionen för strålningsvetenskaper 
Finansiering: 70 875 euro 

Det övergripande målet med projektet är att skapa ett europeiskt samförstånd om forskningsbehov och prioriteringar inom medicinsk strålningsapplikation och motsvarande strålskydd. Detta för att optimera användningen av joniserande strålning inom medicinen (till exempel röntgen) och se till patienter får dra nytta av dess fördelar på ett likartat, säkert och högkvalitativt sätt i hela Europa.