"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-20

EU-finansierat projekt samlar pedagogikforskare i Umeå

NYHET Deltagare i projektet "Pedagogisk Digital Kompetens" har i dagarna diskuterat avrapporteringen samt framtida gemensamma projekt, i samband med en avslutande träff i Umeå.

Projektet Pedagogisk Digital Kompetens är ett gränsöverskridande samarbete mellan universitet och högskolor i Umeå och Vasa med syfte att undersöka och kartlägga vilken pedagogisk digital kompetens (PDK) som är nödvändig idag för att säkerställa hög kvalitet i undervisning via Internet, för högre utbildning och i näringslivet.

Projektet kommer snart att avslutas och träffen i Umeå har möjliggjort för diskussioner gällande avrapportering samt framtida gemensamma projekt.

Projektet har lett till en ökad medvetenhet kring Pedagogisk Digital Kompetens och ett 30-tal lärare har genomgått en KVOOC (KvarkenOpenOnlineCourse) för att identifiera, utveckla och dokumentera sin PDK. Därutöver har dryg 150 lärare deltagit i andra utbildningsinsatser såsom Workshops och Webinarier som skett tillsammans med högskolorna i Vasa.

 - De deltagande lärosätena  kommer att fortsätta samarbeta och arbeta fram ytterligare ansökningar för projekt inom PDK-området, säger Johanna Olsson vid Pedagogiska institutionen, en av de nöjda projektledarna.

Deltagare i projektet som syns på bilden; Lars Häll, Johanna Olsson, Claire Englund och Jörgen From från Umeå universitet, Anu Ylitalo, Tritonia, Per Andersson och Katarina Winka från Umeå universitet, Pia-Maria Niemitalo, Tritonia, Michael Uljens och Peter Ehrström från Åbo Akademi samt Maria Byholm från Tritonia.

Läs mer om projektet

Redaktör: Ulrika Sahlén