"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-07-03

EU-medel för avancerad utbildning inom trafiksäkerhet

NYHET Umeå universitet har fått 1,2 miljoner för att samla erfarenheter, forskning och andra expertkompetenser i en avancerad och unik utbildning för trafiksäkerhet.

Vägarna är en central faktor vid trafikolyckor, ändå har tidigare trafikskadeforskning i Europa främst fokuserat på förare och fordon. Umeå universitet får nu EU-medel för att öka medvetenheten, bland annat om vägarnas viktiga roll för att förebygga trafikolyckor.

Genom att först ta reda på vilka kunskaper framtidens trafiksäkerhetsutvecklare behöver, och sedan samla erfarenheter och kompetens från en mängd olika områden, ska man inom projektet utveckla en avancerad och unik utbildning. Den ska integrera olika kompetenser inom skade- och kraschhantering – från skadeepidemiologi till design och materialteknik – och baseras på nya utbildningsformer, realistiska simulatorer och interaktiva scenarior från verkliga fall.

Tanken är att vidareutbildningen ska ges på deltid och rikta sig mot yrkesverksamma medicinare, designers, trafikplanerare, samhällsvetare, IT-verksamma, trafikexperter, näringslivsföreträdare och samhällsmedborgare.

Utbildningen ska ge kunskaper om skadeprevention, traumatologi och kinematik, kompetens att använda data och situationer från "verklighetens krockbana" samt tillräckliga kunskaper om design och simulering för att kunna kommunicera med experter inom medicin, design, simulering och mänskligt beteende samt vägbyggande/planering av trafikanläggningar.

Efter utbildningen ska de studerande exempelvis kunna utforma interaktiva scenarior och koncept för användning på en "virtuell krockbana" och vidareutveckla idéer till nya lösningar av olika säkerhetsproblem.

Kompetensutvecklingsprojektet leds av projektledare Ove Lundberg, senior advisor vid ladokenheten och projektkoordinator Ulf Björnstig, professor vid enheten för kirurgi, Umeå universitet. Det ingår i arbetet med att bygga upp ett trafikskadecentrum i den norra regionen, Traffic Safety Center North (TSCN), ett samarbete mellan Umeå universitetet och Norrlands Universitetssjukhus.

Läs mer om det på adress: www.tscn.se 

Medfinansiärer för kompetensutvecklingsprojektet (KompeTSCN) är, förutom EUs mål 1 strukturfond, även Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen i Västerbotten län, Enheten för kirurgi samt Vägverket Norr.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Ove Lundberg på tel: 090-786 62 33, 070-69 68 907 eller via e-post: ove.lundberg@ekhist.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink