"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-04-19

EU-medel till tre Umeåforskare

NYHET Tre forskare vid Umeå universitet tilldelas EU-medel för forskningsprojekt inom kryoelektronmikroskopi, energilagring och europeisk populärkultur.

Text: Mattias Grundström Mitz

Selma Dahmane får ett Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship
Selma Dahmane, postdoktor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik har tilldelats ett Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship från Europeiska Unionen. Hon får anslaget för projektet Entero3D inom vilket hon kommer att använda avancerad kryoelektronmikroskopi för att ta tredimensionella bilder på virusinfekterade celler men målet att förstå hur ett virus förändrar en mänsklig cell.

Anslaget kommer finansiera hennes lön och forskningsutgifter under två års tid med ett totalbelopp på 174 000 euro. Selma Dahmane kommer att utföra sin forskning vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik och Wallenbergcentrum för molekylär medicin (WCMM).

Alexandr Talyzin tilldelas ett ytterligare Flagship grant
Alexandr Talyzin, universitetslektor vid Institutionen för fysik, tilldelas 370 000 euro under två år från forskningsprojektet Graphene Flagship. Det är det hittills största forskningsprojekt som EU finansierar, med 150 akademiska och industriella forskargrupper i 23 länder och en budget på 1 miljard euro.

Forskningsprojektet innefattar 20 delprojekt, Work packages, där Alexandr Talyzin medverkar i ett delprojekt om lagring av energi med fokus på behandling av nya grafenrelaterade material med porös struktur och stor yta. Alexandr Talyzin har emottagit medel vid två tidigare tillfällen inom Graphene Flagship.

Katarina Gregersdotter studerar europeisk populärkultur
Katarina Gregersdotter, universitetslektor vid Institutionen för språkstudier tilldelas 2 867 euro för medverkan i forskningsprojektet DETECt – Detecting Transnational Identity in European Popular Crime Narratives – som studerar utvecklingen av den kulturella identiteten i Europa. Projektet har 18 medverkande parter från nio europeiska länder och en budget på 2 518 444 euro. Populärkulturen spelar en avgörande roll i denna process och i projektet undersöks bland annat kriminalserier och film från 1945 till i dag, för att förstå hur den på olika sätt har påverkat spridningen av europeisk populärkultur.

Syftet är att identifiera faktorer som leder till spridning och kan förklara den rika, pluralistiska, och överskridande kulturella identiteten i Europa, men också att stödja utvecklingen av nya transnationella kreativa format.