"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-08

EU-miljoner för att konstruera mobila mätinstrument

NYHET Nu ska det bli möjligt att få snabba mätresultat på allt från arkeologiska fynd till arbetsmiljöskador direkt på plats. Forskare vid Umeå universitet och SLU har tillsammans med svenska och finska företagare och forskare tilldelats bidrag på totalt 15 miljoner kronor för att konstruera och demonstrera mobila mätinstrument.

Detta treåriga projekt kallas FIELD-NIRce och förutom Umeå universitet och SLU ingår även Novia och Vasa universitet. Dessutom deltar Ketek Oy och Umbio AB som industrikontakter. De så kallade mobila fältboxarna kommer att innehålla bärbara instrument som gör det möjligt att göra mätningar och referensprover direkt i fält. Mätresultaten överförs med trådlös teknik till en server där informationen bearbetas. På detta sätt slipper man ta prover i fält för att sedan transportera dem till laboratorium för analys, vilket dels är tidskrävande och dels medför risk för att proverna förändras vid transporten.

Projektet är indelat i fem olika delprojekt. Det ska bli möjligt att följa utvecklingen av grödor under en växtsäsong utan att förstöra dem. Fältboxen kan också användas vid arkeologiska utgrävningar för att kunna klassificera marker och föremål utan tidsödande laboratorieanalyser. I företagshälsovården kan utrustningen användas för att diagnostisera arbetsmiljöskadan vibrationsinducerad neuropati. Inom processindustrin ska fältboxen kunna användas för att kontrollera produkterna och deras kvalitet. Tanken är att det ska vara möjligt att göra mätningar på förmiddagen och redan på eftermiddagen kunna demonstrera resultaten från mätningarna för processingenjörerna. En viktig del är också att erbjuda kurser i den nyvunna kunskapen på universitet och högskolor.

Projektet finansieras med 764 000 Euro av EU-medel från med löfte om lika mycket till i medfinansiering från Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten , Novia och Österbottens förbund i Finland.

För ytterligare information, kontakta: Britta Sethson, docent vid kemiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 53 67
E-post: britta.sethson@chem.umu.se Paul Geladi, professor vid enheten för biomassateknologi och kemi, SLU i Umeå Telefon: 090-786 87 93
E-post: paul.geladi@btk.slu.se

Redaktör: Karin Wikman