"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-08

EU-miljoner för att modernisera Europas digitala arkiv

NYHET HUMlab blir spindeln i nätet i ett stort projekt som ska utveckla nyskapande och användarvänliga gränssnitt mot Europas arkiv. Forskningsinstitutioner, teknikföretag och arkiv från Estland, Sverige, Storbritannien, Spanien och Österrike deltar i det spännande projektet som nu får närmare 15 miljoner kronor från EU.

Arkivens roll är under förändring. Stora mängder arkivmaterial digitaliseras och blir därigenom mer tillgängligt för forskare och allmänhet. Men trots digitaliseringen kan det vara mycket svårt att hitta rätt i materialet. Arkiv över hela Europa måste nu möta den digitala och finansiella utmaningen – systemen måste göras mer användarvänliga.

EU-projektet QVIZ kommer att utveckla ett ramverk där digitalt arkivmaterial kan göras tillgängligt via kartor, och där användarna kan bidra till och samarbeta kring materialet. Kartor ger en samlande och enhetlig ingång till omfattande arkivmaterial. De kommer även att ha en tidslig dimension, och genom att ange tid och geografiskt område kommer användaren till exempel att kunna hitta all tillgänglig information om en församling under en viss tidsperiod.

Genom QVIZ skapas även en plattform för samarbete. Användarna ges möjlighet att i dela med sig av sina kunskaper med hjälp av integrerade sociala program, som exempelvis bloggar och wikis. Detta ger utrymme för nya intressegemenskaper, både på lokal och europeisk nivå, och möjlighet till breda perspektiv och diskussioner kring Europa, den europeiska historien och den europeiska identiteten, både för forskare och för allmänheten.

Projektet QVIZ, Query and Context Based Visualizations of Time-Spatial Cultural Dynamics, kommer att pågå i två år och är finansierat genom sjätte ramprogrammet. Det kommer att koordineras av HUMlab vid Umeå universitet. Också Demografiska databasen, Forskningsarkivet och Institutionen för Religionsvetenskap vid Umeå universitet medverkar i projektet. Umeå universitets del i QVIZ uppgår till 5 miljoner kronor. Projektets totala budget är på drygt 22 miljoner kronor och bidraget från EU är på 14,7 miljoner kr.

Andra projektdeltagare är Riksarkivet i Sverige, Salzburg Research Forschungsgesellschaft i Österrike, estländska GIS-företaget AS Regio, Estlands nationella arkiv, University of Portsmouth och det spanska telecomföretaget Telefónica. cordis.europa.eu/ist/digicult/qviz.htm

För mer information eller intervju, kontakta gärna:

Patrik Svensson, projektledare Telefon: 090-786 7913, 070-397 84 66
E-post: patrik.svensson@humlab.umu.se

Fredrik Palm, bitr. projektledare Telefon: 090-786 9077, 070-3364438
E-post: fredrik.palm@humlab.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink