"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-15

EU-miljoner till bildteknik mot diabetes

NYHET Tredimensionella bilder av bukspottkörteln och insulincellerna är målet för ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som fått miljonanslag inom EU:s sjunde ramprogram.

Det är Ulf Ahlgrens forskargrupp vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) som har tilldelats 6.3 miljoner kr över 3,5 år. Deras forskning kommer bli en del av ett europeiskt konsortium med målet att utveckla nya metoder för icke invasiv screening av human betacellsmassa, dvs. metoder för att studera mängden insulinproducerande celler hos patienter som löper risk för – eller redan har utvecklat – diabetes. Endast indirekta metoder för detta är tillgängliga idag och intensiv forskning pågår kring möjligheterna att tidigt kunna spåra förändringar i betacellsmassan samt att kunna utvärdera behandlingseffekter.

Ulf Ahlgrens grupp har utvecklat nya metoder för att hos möss avbilda och mäta specifika proteiner och celler i bukspottkörteln, bland dem insulincellerna. Tekniken, s.k. optisk projektionstomografi, är ett slags tredimensionell fotografering med vanligt, synligt ljus.

Nu kommer Umeåforskarna att inom ramen för EU-projektet bl.a. att studera funktionen hos nyutvecklade markörer avsedda att användas för att direkt kunna studera mängden insulinceller hos patienter. Tillsammans med nyligen erhållna medel från Kempestiftelserna ger anslaget ett viktigt bidrag till såväl ”imaging”- som diabetesforskningen vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna docent Ulf Ahlgren, UCMM,
tel. 090-785 44 34, e-post ulf.ahlgren@ucmm.umu.se

Porträtt och exempel på gruppens forskningsbilder finns på
www.ucmm.umu.se/research/ulf/

Redaktör: Hans Fällman