"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-17

EU-miljoner till forskning om digitala lärresurser

NYHET Institutionen för interaktiva medier och lärande vid Umeå universitet får 2,3 miljoner kronor i projektmedel från EU för att utveckla användningen av digitala lärresurser för universitetslärare.

Med digitala lärresurser menas material i digital form som används för lärande, allt från små beståndsdelar som en bild- eller ljudfil till hela paket av läromedel där flera olika digitala media ingår. EU-medlen till institutionen för interaktiva medier och lärande (IML) ska användas till att forska om hur digitala lärresurser kan utvecklas och göras tillgängliga för universitetslärare.
– Projektet är en del av IML:s forskning om infrastruktur och lärande där vi, förutom forskningen om digitala lärresurser, också forskar om hur virtuella lärmiljöer och lärplattformar ska vara konstruerade för att ge bäst stöd åt användaren. Lärplattformar bör vara anpassningsbara och styras av lärarens behov, istället för att lärarens undervisning styrs av plattformens utformning, säger Fredrik Paulsson, universitetslektor vid IML.

Projektet koordineras av Wirtschaftsuniversität i Wien och kommer att pågå i tre år. Projektmedlen uppgår till totalt 45 miljoner kronor och delas av 23 lärosäten runt om i Europa.

Kontaktperson: Fredrik Paulsson, universitetslektor, interaktiva medier och lärande Tel: 0703-167618, 090-7866993
E-post: fredrik.paulsson@educ.umu.se

Redaktör: Olof Bergvall