"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-09

EU-miljoner till forskning om nätbaserad utbildning

NYHET Umeå universitet har tilldelats 5,4 miljoner kr för att tillsammans med fyra andra universitet i Europa studera ekonomiska aspekter av IT och lärande.

Det är EU:s direktorat för utbildning och kultur som stödjer projektet Economics of eLearning, eLene-EE. Det är utvärderat som tredje bästa projekt i konkurrens med 73 andra europeiska projekt. Economics of eLearning ska analysera den ekonomiska effektiviteten i nätbaserade kurser och utbildningar. Fördelen med nätbaserade utbildningar är bland annat att de erbjuder möjlighet för de som av olika skäl inte kan flytta till en universitetsort att delta i högre utbildning.

Men att utveckla nätbaserade utbildningar är ofta förenat med merkostnader jämfört med traditionella utbildningsformer. Samtidigt skapar utbildningsformen alltså mervärden som är svåra att mäta i vanliga investeringsanalyser. Projektet ska identifiera och mäta dessa mervärden och ställa dem i relation till kostnaderna, men också undersöka om nätbaserade utbildningar håller samma kvalitet som motsvarande traditionella utbildningar.

En ytterligare fråga som ska belysas är hur studenternas prestationer i nätbaserade utbildningar står sig i jämförelse med campusstuderande och om det finns skillnader mellan olika typer av kurser och utbildningar.– Detta är ett viktigt projekt eftersom det bland annat syftar till att ge beslutsfattarna vägledning då dessa står inför investeringar i nätbaserade utbildningar eller kurser, säger Sofia Lundberg, Cerum. Hon menar vidare att de ekonomiska aspekterna på nätbaserade utbildningar är ett relativt outforskat område.
– I samband med internationella konferenser om pedagogiska aspekter på IT och lärande har jag mött en stor efterfrågan på denna typ av kunskap, säger Anna Nordström, CERUM.

Mikael Sjöberg vid Centrum för utbildningsteknik är koordinator för projektet och fyra forskare från Cerum står för de vetenskapliga bidragen från Umeå universitet. Niklas Hanes och Johan Lundberg vid Cerum kommer att leda två av projektets arbetsgrupper. Peter Bergström, institutionen för Interaktiva media och lärande, IML, medverkar med ett pilottest för studenter i Nätbaserat lärande.

Projektet består förutom av Umeå universitet av Université Nancy2, Frankrike, Politechnico di Milano, Italien, Open University of Catalonia, Spanien, samt Virtual University of Poland. Projektet har sökts inom EU-nätverket eLene som består av åtta universitet och högskolor i Europa och har initierats av bland annat Centrum för utbildningsteknik vid Umeå universitet. Projektets vetenskapliga del leds av Centrum för regionalvetenskap, Cerum, medan Centrum för utbildningsteknik ansvarar för projektets koordinering. Projektet löper över två år och avslutas den sista januari 2008.

För ytterligare information: Mikael Sjöberg, koordinator för eLene-EE, CUTTel: 090-786 9348
E-post: mikael.sjoberg@cut.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg