"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-13

EU-miljoner till forskning om regional utveckling i Västerbotten

NYHET Europeiska regionala utvecklingsfonden, tillsammans med myndigheter och universitet, satsar 19 miljoner kronor på ett forskningssamarbete om regional utveckling i Västerbotten, Österbotten och Nordland. Projektledare och samordnare är professor Ulf Wiberg vid Umeå universitet.

– I och med denna satsning kan en samarbetsbrygga skapas mellan lärosätena i Umeå, Vasa och Bodö. Planen är att bygga upp ett permanent Botnia-Atlantica-institut, som ska underlätta samarbetet kring regionala utvecklingsproblem och tillväxtmöjligheter, berättar Ulf Wiberg.

Västerbotten, Österbotten och Nordland består till stora delar av vidsträckta, glest bebyggda områden, något som gör det svårt för kommunerna att på ett effektivt sätt hålla hög kvalitet på skola, vård, omsorg och kollektivtransport. Näringslivet är också utsatt för en växande global konkurrens, men samtidigt finns det tillväxtpotentialer kopplade till naturresurser, kunskaper och kompetens.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Botnia-Atlantica-programmet har därför beviljat stöd till ett treårigt forskningssamarbete om hållbar ekonomisk utveckling i de tre regionerna.

Välfärd, turism, vindkraft och industri

Ett tjugotal svenska, finska och norska forskare ingår i projektet som har rubriken Lärande om utveckling i Botnia-Atlantica. De ska utveckla ett nära samarbete med näringslivsföreträdare och offentliga beslutsfattare med siktet inställt på att forma nya utvecklingsstrategier som kan införas i regionerna. Dessa ska, enligt Ulf Wiberg, ta sin utgångspunkt i jämförande analyser över nationsgränserna.

Under de kommande tre åren fokuseras forskningen på glesbygdskommunernas växande problem att tillgodose en god kvalitet på välfärdstjänster, turismen som tillväxtbransch, vindkraftsutbyggnadens för- och nackdelar samt åtgärdsstrategier där orter och kommuner med ensidigt näringsliv drabbas av nedläggning av dess nyckelindustri.

Övriga projektfinansiärer är länsstyrelsen i Västerbottens län, Österbottens förbund i Finland, Nordland fylkeskommun i Norge samt Umeå universitet, Vasa universitet, Åbo akademi, högskolan i Bodö och Nordlandsforskning i Bodö.

Mer information om Botnia-Atlantica-programmet

För mer information, kontakta:

Ulf Wiberg kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 5537, 070-548 6466
E-post: ulf.wiberg@geography.umu.se

Bild: Kartan visar hela Botnia-Atlantica-området, inom vilket Västerbotten, Österbotten och Nordland ingår.

Redaktör: Camilla Bergvall