"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-17

EU-pengar till forskning om design och teknologier för interaktiv underhållning

NYHET TV, internet, dataspel och mobiltelefoner har blivit allt mer viktiga för underhållningsbranschen. Forskare vid Umeå universitet har nu fått två miljoner i EU-stöd för att följa utvecklingen inom den interaktiva underhållningen och digitala medier.

– Det känns spännande att forskare från informatik, fysik, medicin och datavetenskap möts i gemensamma delprojekt kring interaktiv underhållning, säger informatikforskaren och projektledaren Charlotte Wiberg.

– Vi har alla på var sitt håll sysslat med forskning i och kring samma område under en längre period och i och med detta projekt ges vi nu möjlighet till ett mera formellt samarbete, vilket jag är helt övertygad kommer att bli ett ömsesidigt utbyte.

Forskningsprojektet Entertainment Services – virtualitet och crossmedia ska fokusera på 3D-simulering, designmetoder och användbarhet i relation till interaktiv underhållning och crossmedia. Med begreppet crossmedia menas hur man ska förmedla budskap och designa tjänster som är tänkta för flera plattformar, till exempel TV, webb, spel och mobiltelefoner.

– I regionen finns många företag som arbetar med digitala medier, med design och utveckling av interaktiva upplevelser. Inom projektet kommer därför forskarna att arbeta tillsammans med flera av dessa små och medelstora företag som utvecklar spel-, webb-, och ljuddesign, säger Charlotte Wiberg.

Projektet leds och drivs av institutionen för informatik och via centrumbildningen VRlab deltar även institutionerna datavetenskap, fysik, och neurologi vid Umeå universitet. Den totala projektbudgeten är 2,7 miljoner kronor varav två miljoner kommer från EU:s Mål 1-program. Projektet kommer att pågå fram till den 30 juni 2007. Totalt kommer omkring tio forskare från Umeå universitet att vara inblandade, varav flera har lång och god erfarenhet av näringslivssamarbeten.

För mer information, kontakta:

Charlotte Wiberg, projektledare, institutionen för informatik, Umeå universitet, tel: 090-786 68 20, 070-201 15 40, e-post: cwiberg@informatik.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson