"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-09-30

EU-pengar till forskning om grundskolelärare

NYHET För att öka andelen kompetenta lärare inom grundskolan har ett europeiskt forskningsprojekt tilldelats medel av EU-kommissionens Grundtvig-program. Ansvarig för den svenska delen, med en budget på omkring 900 000 kronor, är den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet.

Allt fler europeiska lärare är över 50 år, och yngre lärare söker ofta andra karriärvägar vid sidan av läraryrket. På vissa håll råder därför brist på kompetenta lärare, något som i sin tur påverkar kvaliteten på grundskoleutbildningen. Syftet med det europeiska projektet ”2AgePro, Generational Change in the Teaching Profession” är att försöka hitta sätt att motverka dessa problem, bland annat genom att skapa modeller för samarbete och kommunikation mellan erfarna och yngre grundskolelärare.

Den pedagogiska institutionen vid Umeå universitet tilldelas nästan en miljon kronor för att ansvara för Sveriges del i projektet.
– Vår institution är en av landets största pedagogiska institutioner och vi har goda erfarenheter av att arbeta med internationella projekt, säger projektledaren Kent Löfgren, universitetslektor vid den pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Institutionen ingår som projektpartner tillsammans med tre andra universitetsinstitutioner från Nederländerna, Tjeckien och Tyskland. Projektet koordineras av Learning and Research Services vid Uleåborgs universitet i Finland. Grundtvig-programmet, som är inriktat på vuxnas lärande, är ett delprogram inom EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa.

För mer information om projektet ”2AgePro, Generational Change in the Teaching Profession”, kontakta:
Kent Löfgren, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 74 21, e-post: kent.lofgren@pedag.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson