"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-02-23

EU-projekt om nätbaserad utbildning invigs i Umeå

NYHET Den 27 februari invigs ett EU-projekt om nätbaserad utbildning vid Umeå universitet. På plats finns då representanter från Tyskland, Palestina och Jordanien. Målet är att skapa ett nätverk mellan länderna, något som i förlängningen också kan bidra till stabilitet i den berörda regionen.

Projektet koordineras av Umeå universitet, i gruppen ingår också Dortmund universitet i Tyskland, två palestinska och ett jordanskt universitet. Rektorerna från ett av universiteten i Palestina och universitetet i Jordanien kommer att delta under mötet, som pågår mellan den 27 februari och 1 mars. En naturlig följd av projektet blir fördjupat kulturellt utbyte.

– Enligt de mänskliga rättigheterna har alla rätt till utbildning. Under de här dagarna kommer en mängd intressanta frågor att väckas, t.ex. vilken betydelse nätbaserad utbildning har när man bedriver utbildning under svåra situationer och förhållanden där studenter och lärare har problem att komma i kontakt med varandra, säger Adi Anani, universitetslektor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, som leder projektet med namnet ICT Learning Pentagram, ICT-LEAP.

EU:s generaldirektorat för utbildning och kultur finansierar projektet med 3,6 miljoner kronor. Målet med ICT-LEAP är att ett nätverk ska etableras inom e-utbildning, d.v.s. nätbaserad utbildning, mellan partnerländerna. Länderna kommer att få tillgång till EU:s e-utbildning och kompetens och på så sätt följa utvecklingen inom e-utbildning. ICT-LEAP kommer bland annat att erbjuda teknikträning och ett nätverk av e-lärcentra. Till en början arbetar de fem universiteten tillsammans, sedan kommer projektet att spridas både regionalt och globalt.

– ICT-LEAP kan också leda till nya gemensamma forskningsprojekt, eftersom det blir enkelt att skapa och förmedla kontakter mellan forskargrupper, säger Adi Anani.

Projektet är en del av EU:s Tempusprogram, och det är första gången som Umeå universitet har utsetts till både koordinator och anslagsmottagare för ett sådant projekt. Tempusprogrammet ger universitet inom EU en möjlighet att samarbeta om utbildningsfrågor och med utveckling av den högre utbildningen med universitet på Västra Balkan, i Östeuropa, Centralasien och med universitet i partnerländer runt Medelhavet.

Läs mer på www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2054.

Invigningen äger rum den 27 februari mellan kl 10.00-12.00 och inleds bl.a. med ett välkomsttal av prorektor Ulf Edlund. Därefter följer en presentation av de medverkande universiteten. Mellan klockan 11.10-12.00 finns det möjlighet för media att träffa deltagarna.

Preliminärt program finns på: www.teknat.umu.se/aktuellt/tempus_program_0602.pdf

Tid: 27 februari, kl 10.00-12.00
Plats: Universitetsklubben, plan 3 i Universum

För ytterligare information, kontakta: Dr. Adi Anani, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitetTelefon: 090 - 786 63 38
E-post: adi.anani@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman