"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-02

EU-projekt ska hjälpa vilsna turister att hitta rätt

NYHET Som turist är det lätt att hamna på villovägar. EU-projektet SpaceBook har som mål att råda bot på gångtrafikanternas vilsenhet med hjälp av röststyrd navigation. Michael Minock, Umeå universitet, är koordinator för projektet som totalt omfattar närmare 25 miljoner kronor.

Till skillnad från en GPS som du använder i bilen kommer den här anordningen för gångtrafikanter att kunna ge mycket mer detaljerad navigation. En annan fördel är att du inte behöver använda händerna för att knappa in några uppgifter – allt du behöver är ett headset. Utrustningen kommer att vara intressant för många målgrupper, men i ett första skede ska den testas på turister i Edinburgh. Om ett och ett halvt år kommer forskarna att presentera en första prototyp. De kommer då att mäta hur lång tid det tar för turisterna att nå utsatta besöksmål med hjälp av SpaceBook.

I jämförelse med handhållen utrustning är ett röststyrt system en stor teknisk utmaning. Det krävs avancerad språkteknologi för att få systemet att fungera. Tanken är nämligen att du ska kunna ange vart du vill ta vägen och därefter få anvisningar om hur du hittar dit. Enbart ditt sätt att utforma frågan kan ge upphov till förvirring om systemet inte är tillräckligt robust och flexibelt. Systemet måste också klara av att anpassa sig efter yttre störningar som till exempel kraftiga vindar. Om det inte klarar av att uppfatta hela meningar måste det på egen hand kunna ställa enkla ja- och nej-frågor för att följa upp instruktionerna.

De baskunskaper som forskarna nu utvecklar kommer att vara intressanta inom flera andra områden. Redan nu finns idéer om att till exempel koppla systemet till sociala medier för att få tips om vad som är på gång på olika platser. Systemet kan också vara intressant för blåljuspersonal.– Om allt går vägen tror jag att det här kommer att bli en ”måste ha”-applikation inom fem till tio år, säger Michael Minock.
Programmet kommer att utvecklas som öppen källkod.

I projektet medverkar forskare från institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, University of Edinburgh, Heriot Watt University, KTH, University of Cambridge, Pompeu Fabra University samt det svenska företaget Liquid Media. Totalt omfattar projekt närmare 25 miljoner kronor för en treårsperiod. Av dessa medel har Umeå universitet tilldelats drygt 4,5 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Michael Minock, institutionen för datavetenskapTelefon: 090-786 63 98, 070-597 25 85
E-post: mjm@cs.umu.se
http://www.spacebook-project.eu/

Redaktör: Eric Ågren