"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-04

EU-projektet EDEN högst aktuell i nuvarande internationell context

NYHET Globala osäkerheter i följd av den ekonomiska situationen, samt politisk instabilitet har ökat spänningar på både nationell och internationell nivå. Den nuvarande situationen kan bli en grogrund för terroristaktiviteter, vilket även kan innebära attacker med farliga ämnen (CBRNE – kemiska, biologiska, radio-nukleära och explosiva ämnen). Mot denna bakgrund blir det pågående storskalige EU-projekt EDEN (End-user driven Demo for cbrNe) alltmer relevant.

EDEN, som är delfinansierad av den Europeiska kommissionen under Sjunde ramprogrammet, siktar på att lyfta den Europeiska förmågan att förebygga och hantera CBRNE hot till nästa integrationsnivå. Projektet går ut på att validera innovativa lösningar för CBRNE krishantering genom tre internationella och storskaliga fältövningar. För att på bästa sätt utnyttja EUs stöd till forskning och utveckling, så bygger arbetet i EDEN på tidigare framgångsrika projekt.

EDEN Store

EDEN projektet har kommit halvvägs och håller tidsschemat för det planerade arbetet. Samarbetsnivån mellan de 36 deltagarna har stadigt tilltagit och medfört praktiska fördelar för produktiviteten och planeringen i projektet. En av de mest relevanta bedrifterna som projektet har åstakommit är utgivningen av den första versionen av EDEN Store, som bygger på App Store konceptet. EDEN Store innehåller innovativa lösningar för CBRNE krishantering, som protokoll, procedurer, IT verktyg och utrustning. Från utbudet i EDEN Store väljs ut dem verktyg, som kommer att användas i de stora fältövningarna. På detta sätt ska även mervärdet med EDEN projektet för alla faser av CBRNE krishantering demonstreras.

Forum av slutanvändare

Med stor engagemang har EDEN konsortiet utvidgat gruppen av slutanvändare och ökat deras aktiva medverkan i projektet. Under särskilda möten – främst i november i Bryssel - har man skapat ett forum för att ta vara på slutanvändarnas erfarenheter i CBRNE krishantering och deras synpunkter på verktyg i EDEN Store.

Det nya året börjar med en rad viktiga workshops och förevisningar. EDEN partners och slutanvändare kommer att samlas i Polen för att diskutera hantering av radioaktiva och nukleära incidenter i förberedande syfte inför den stora fältövningen i april 2016.

Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet bidrar i EDEN med övningsverktyg, utvärdering av demonstrationsövningarna samt med arbete med etik.

Mer information och uppdateringar är tillgängliga via EDEN projektets webbplats https://eden-security-fp7.eu.

Redaktör: Svenja Stöven